Att leva med ryggmärgsskada

Tre saker du borde veta

Att få en ryggmärgsskada är en av de värsta skador som kan drabba en person. Skadan påverkar inte bara förmågan att röra på kroppen, det orsakar också en rad hälsoproblem och hinder i det vardagliga livet.

Dom följande problemen är bara toppen på isberget.

KRONISK SMÄRTA

Ett stort antal människor lider av svår smärta, som kan vara konstant under månader och år. Även med hjälp av farmakologisa behandlingar eller andra tekniker är denna typ av smärta svår eller omöjlig att kontrollera.

1.KRONISK SMÄRTA

BLÅSDYSFUNKTION

En ryggmärgsskada kan påverka förmågan att kontrollera blåsan. Ryggmärgsskadade kan inte alltid lagra urin eller tömma blåsan helt. De behöver skyddande underkläder eller använda en kateter för att urinera.
kateter för att urinera

KROPPSTEMPERATUR

Friska människor kan hålla en konstant kroppstemperatur genom att blodkärlen utvidgar sig eller drar ihop sig. Om den funktionen är försämrad blir den drabbade lättare överhettad i varma klimat och frusen i låga temperaturer.

Högkvalificerade forskare jobbar runt om i världen på lösningar. Deras upptäckter ger hopp om möjligheten att förbättra livskvalitén och för att hitta botemedel för de som drabbats av ryggmärgsskador.

Då ryggmärgsskador inte anses vara en vanlig åkomma baseras framsteg inom ryggmärgsforskning nästan uteslutande på hjälp från privata initiativ och offentliga donationer. Hjälp och donationer från staten eller läkemedelsföretag är väldigt låg, vilket gör personligt engagemang än mer viktigt.


Smärta hos personer med ryggmärgsskada av Dr Per Ertzgaard
31:10 min, 5 aug – 2016
Engelskspråkigt seminarium av Dr Per Ertzgaard om Smärta hos personer med ryggmärgsskada.


Per Ertzgaard Föreläser om ”Hidden Pain”.
22:58 min