KD uppmanar till att rädda LSS Pia Steensland (KD) riksdagsledamot och talesperson för funktionshinderfrågor Sara Lidqvist (KD) gruppledare i regionfullmäktige på Gotland Syftet med LSS, och inte minst insatsen personlig assistans, var att ge människor med funktionsnedsättning rätt att leva…