Reformer kan rädda LSS, reglerna för när anhöriga får vara assistenter skärpas, då mycket av dagens fusk sker där.

Förra veckans upprörda reaktioner på Socialdemokraternas prioritering av några extra dagars föräldraledighet framför LSS-assistans åt funktionsnedsatta barn var välförtjänta. Men det ska inte förnekas att det likväl finns problem med LSS som måste hanteras. Handläggare på Försäkringskassan måste när de…
Vi liberaler tycker att du ska kunna lita på att samhället ställer upp för den som är i behov av hjälp på olika sätt. Att bli beroende av andra för att klara sig själv och det vardagliga är svårt nog och i det sammanhanget får inte samhället svika.

Under den nuvarande regeringen har den personliga assistansen för funktionshindrade försvunnit för fler och fler, och därmed också den personliga friheten, vilket vi liberaler värnar mycket om. Vi vill att ditt behov ska styra din assistans, inte tillfälliga tolkningar av…
S prioriterar bort de svagaste

Vi är i dag på väg tillbaka till hur det brukade se ut innan LSS och rätten till personlig assistans infördes 1994, på initiativ av dåvarande Folkpartiet, då barn med funktionsnedsättningar ofta placerades på institution. Med ett väljarstöd på omkring 25 procent,…
S vill göra upp om assistans

Socialdemokraterna vill göra upp med andra partier om assistans för funktionshindrade och LSS för att utsatta barn ska få den hjälp de behöver. Oppositionen vill se handling omgående. Antalet personer som beviljas statlig assistans sjunker stadigt. Nya siffror från Försäkringskassan…
Klassisk välfärdsreform

Reaktionerna på Socialdemokraternas löfte om en årlig vecka extra ledighet för alla föräldrar blev de väntade. Men löftet är viktigt och rätt. Föräldrarnas liv blir enklare och bättre. Klassisk välfärdsreform Reaktionerna på Socialdemokraternas löfte om en årlig vecka extra ledighet…