Nej till LSS-neddragningarna!

Nätverket Funktionella Liberaler ger sitt fulla stöd i kravet på ett nödstopp för indragning av personlig assistans. Regeringens uppmaning till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar bryter mot andan i LSS-lagstiftningen. Där sägs att behoven ska styra medan regeringens…
Nytt avtal för personlig assistans

KFO och Kommunal har den 27 september 2016 skrivit på ett avtal om ”Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera för anställda inom personlig assistans”. Avtalet löper med tolv månader mellan den 1 september 2016 och den 31 augusti 2017. Höjningarna ryms…
Nytt bilstöd ska minska kostnader

Nya regler för bilstödet ska få fler att köpa standardutrustning och minska statens kostnader för bilanpassning. Regeringen lämnar idag en proposition till riksdagen med förslag på en ny ordning för de ekonomiska bidragen vid bilköp och bilanpassning till personer med…
S – Så utvecklar vi funktionshinderspolitiken

Under tisdagen fattades beslut om ny funktionshinderpolitisk strategi i landstinget. Peter Olofsson (S) och Kenneth Andersson (S) skriver om hur Socialdemokraterna vill utveckla arbetet med funktionshinder i länet. Den 27 september fattar Landstingsfullmäktige ett viktigt beslut om en ny funktionshinderpolitisk…
RBU: Många oklarheter kring minskad assistans

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, i Västerås får många samtal från oroliga föräldrar, då det blir svårare att få assistansersättning. Många föräldrar till funktionshindrade barn drabbas när Försäkringskassan gör hårdare bedömningar av rätten till personlig assistans.  – Vi…
Fyll möten med rullstolar!

Jag är så förbenat trött på att vi, hela samhället, inte i högre grad ser våra medmänniskor med kroppsliga funktionshinder. Det borde faktiskt kvoteras in funktionshindrade på alla möten av vikt, för att lyfta funktionshindrades situation när man snackar vård, omsorg, samhällsplanering, husbyggnationer. Ja, överallt.…
Stoppa indragna assistansbeslut

Plötsligt dras personlig assistans in, utan att något förändrats i barnets diagnos eller symptom, skriver RBU Älvsborg. Den senaste tiden har vi nåtts av larmrapporter om hur neddragningar i LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) drabbar familjer med barn…
S lyfter funktionshinderpolitiken i landstinget

Debatt. Fortfarande är det alltför vanligt att de funktionshinderspolitiska frågorna snävas in till att enbart handla om vårdfrågor. Ett synsätt som riskerar att förminska människor med olika funktionsnedsättningar till att enbart ses som passiva vård- och omsorgstagare. Nu på tisdag…
Lyssna på drabbade familjer

Nätverket Funktionella Liberaler ger RBU sitt fulla stöd i kravet på ett nödstopp för indragning av personlig assistans. Regeringens uppmaning till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar bryter mot andan i LSS-lagstiftningen. Där sägs att behoven ska styra medan…
Avhandling om sexualitet och assistans

Julia Bahnér, som tidigare intervjuats i Assistanskoll på temat sexualitet och assistans, är nu klar med sin doktorsavhandling på samma tema: ”Så nära får ingen gå”. Avhandlingen beskriver en tystnad kring frågorna, en tystnad som legitimeras även på policynivå. Avhandlingen…
Små bolag i välfärden mest lönsamma

Förra året ökade välfärdsbolagens vinster, men lönsamheten är långt ifrån vad som ibland förs fram i debatten. Små individomsorgsbolag tjänar mest. Det visar Dagens Samhälles granskning av välfärdsbranschen. De 1 200 största privata bolagen i välfärdsbranschen ökade sin genomsnittliga rörelsemarginal från…
Låt oss höja rösten för de funktionshindrade

Kyrkan och de som drabbas måste reagera nu när försäkringskassan och regeringen gör allt snävare LSS-bedömningar, skriver debattören. Åsa Hagberg frågade i somras i Kyrkans Tidning nummer 29/30-16 när de sista skall bli de första? Kyrkan behövs som profetisk röst…
Fällande domar för samtliga i assistansmålet

På onsdagen kom hovrättens dom i det så kallade assistansmålet. Samtliga sex, som dömdes i Kristianstads tingsrätt, döms också i hovrätten, däribland den Kristianstadsbo som lurat till sig 4,4 miljoner kronor genom att spela sjuk. Kristianstads tingsrätts dom i det…