”En halshuggning av assistansreformen”, skriver IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, i ett uttalande. IfA kritiserar att regeringen gör det möjligt att i framtiden ändra schablonen utan riksdagsbeslut. Det anser IfA ”frångår normal demokratisk beslutsprocess”. Man kritiserar också att den faktiska höjningen…
Nu införs efterskottsbetalning

Den 20 september var sista gången assistansersättning betalas ut i förskott. Från 1 oktober 2016 betalar Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott, efter inlämnad redovisning av utförd assistans. Detta innebär att nästa utbetalning kommer tidigast den 20 november 2016. Många inom…
Personal bestraffade brukare

Missförhållande har uppdagats på ett LSS-boende i kommunen. En Lex Sarah-anmälan har lämnats in. En funktionshindrad person som bor på ett av kommunens gruppboende har blivit utsatt för bestraffningar och otrevligt bemötande. Handlingarna ska ha inträffat under det senaste halvåret…