Det känns ju inte riktigt bra att man ska ge medicin till människor som man aldrig har träffat innan

”Kristianstadsmodellen” impopulär i Kristianstad Boendestödjare och assistenter på hem för människor med funktionshinder som autism och utvecklingsstörningar i Kristianstad kan tvingas byta arbetsmodell. Den nya modellen är tagen ifrån äldrevården, och kallas för ”Kristianstadsmodellen”. Många av Kristianstads boendestödjare och personliga assistenter är…
Jämlik hälsa och vård?

I dagarna har både Handikappförbunden och Lika Unika yttrat sig om det betänkande Kommissionen för jämlik hälsa lämnat. Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom…
Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister talar ofta och gärna om jämlik hälsa, men missar ständigt målet

Wikström missar målet med jämlik hälsa Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar (DN 23/8) av många upplevs som ojämlikt. De skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns dock främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i…