Behandling

Autism har man hela livet.

Men med träning kan man klara sig bättre. Många barn med autism kan lära sig mer om de börjar träna tidigt i livet.

Vuxna med autism behöver ofta ett anpassat boende och daglig verksamhet.
Både ungdomar och vuxna med autism kan behöva träna för att lära sig att klara sig bättre själva.

Kosttillskott, naturläkemedel, dietförändringar samt olika alternativa metoder såväl kroppsliga behandlingar kan hjälpa ditt autistiska barn att må bättre, samt understödja kroppens funktioner till att fungera efter bästa förmåga. 

Bumetanid tog bort symtomen
I sin forskning har Yehezkel Ben-Ari studerat möss med en Fragile-X mutation. Sådana möss – särskilt hannar – har ESSENCE-problem inklusive autistiskt beteende (bland annat stimmar de med tassarna och är mindre sociala med andra möss).

Genom att tillföra Bumetanid hos den muterade musen upphörde beteendet och musen betedde sig som en ”vanlig mus”. Detta testades sedan på människor.

– Först gjordes en studie på fem barn med högfungerande autism.

Alla blev bättre. Och sedan gjorde man en större (randomiserad kontrollerad) studie med 60 barn, säger Nouchine Hadjikhani, professor vid Harvard och vid Gillbergcentrum i Göteborg. Hon är en av dem som genomfört bumetanidstudierna tillsammans med Ben Ari och den franske läkaren Eric Lemonnier.

Av de 60 barnen fick hälften Bumetanidbehandling och hälften placebo, under varje dag i tre månader, och resultaten visade en påtaglig förbättring av autistiska symptom under behandlingen med Bumetanid men inte med placebo.

Läsa mer om Burmetanidbehandling

Autism kan behandlas med diet och homeopati

Det finns forskning som visar att autism är en immunologisk och nervinflammatorisk sjukdom. Det innebär att autism kan botas, i stället för att ses som en obotlig hjärnskada. Susanne Davidsson har skrivit boken Autism – ett nytt hopp för föräldrar som vill pröva alternativa behandlingsmetoder.

Läsa mer om behandling med diet och homeopati

Behandlingar inriktade på mag- och tarmfunktionen

Det finns flera hypoteser om att störningar i tarmen har betydelse för utveckling av autism. Bakgrunden till kopplingen mellan autism och mage är att det förutom i nervsystemet också finns nervceller i tarmen.

Läs mer om vilka olika typer av behandlingar som finns mot Autism