tisdag, 16 juli 2019

FORSKNING/VÅRD

Senaste artiklar inom forskningen

Fördubblade kostnader för diabetes typ 2 i Sverige
Diabetes
De samlade sjukdomskostnaderna i Sverige för behandling av diabetes typ 2 fördubblades mellan 2006 och 2014, från 5,5 till 11,6 miljarder kronor. Det visar resultat från den svenska studien DAISY, den första samlade beräkningen av de nationella sjukdomskostnaderna. Studien presenterades 13 september vid den europeiska diabeteskonferensen EASD i München.

Diabetes typ 2 blir ett allt större hälsoproblem i Sverige. Nyligen rapporterades att omkring 4,4 procent av befolkningen har sjukdomen. Över 80 procent av alla med diabetes typ 2 har också övervikt eller fetma som bidrar till högt blodsocker, samt blodfettsrubbningar och högt blodtryck.

Tidig diagnos viktigt

– Diabetes är ett globalt hälsoekonomiskt problem som belastar sjukvården och samhället i en allt större omfattning. Det är därför oerhört viktigt att arbeta aktivt med tidig diagnos, förebyggande åtgärder som kost och motion samt effektiv behandling och uppföljning för att förebygga komplikationer och för tidig död till följd av diabetes, säger David Nathanson, överläkare på Södersjukhuset och medförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Resultat från DAISY-studien visar att antalet personer i Sverige med diabetes typ 2 ökade från 206 000 personer år 2006 till 366 000 personer år 2014, en ökning med 78 procent. Den främsta förklaringen till att sjukdomskostnaderna har fördubblats under samma period är det ökande antalet patienter.
Källa: life-time.se
Hela artikeln


Ny svensk studie ett genombrott för vaccinforskningen
vaccinforskningen13 september 2016 
Vaccin som ges som dryck kan ge upphov till ett unikt och livslångt immunologiskt minne genom att det uppstår särskilda celler i tarmarnas slemhinnor, som inte bildas när vacciner ges som injektion. Fynden i en ny studie från Sahlgrenska akademin betecknas som ett genombrott för vaccinforskningen, som kan leda till mer effektiva vacciner i framtiden.

Den svenska forskargruppen har intresserat sig för det så kallade immunologiska minnet, som gör att vårt immunförsvar snabbt kan känna igen och bekämpa virus och bakterier som det varit i kontakt med tidigare. Forskarna har gett möss ett modellvaccin via munnen och har sedan kunnat följa de immunceller som bildas under resten av musens levnadstid.

– Vi kan visa att det går att åstadkomma ett livslångt immunologiskt minne i unika celler i tarmslemhinnorna som inte bildas när vaccinet ges som en injektion, säger docent Mats Bemark vid Sahlgrenska akademin, som lett den svenska forskargruppen.

Omfattande projekt

Den svenska studien publiceras i den ansedda tidskriften Nature Communications. Studien är resultatet av ett mycket omfattande projekt som pågått länge. Forskarna menar att studien kan betraktas som ett genombrott inom vaccinforskning.
Källa: life-time.se
Hela artikeln


Rikstäckande databas för pågående cancerstudie
cancerstudie
7 september 2016
Nu ska såväl sjukvården som patienter få en samlad överblick över alla kliniska prövningar inom cancer i Sverige. På onsdagen 7 september lanseras Cancerstudier i Sverige av RCC, Regionala Cancercentrum i samverkan. Målet är att deltagandet i kliniska prövningar ska öka

Cancerstudier i Sverige som nås via RCC:s webbplats, vänder sig framför allt till läkare inom hälso- och sjukvården som möter cancerpatienter. Genom att samla alla cancerstudier i Sverige på ett ställe hoppas RCC att underlätta rekrytering och inkludering av patienter i studier.

– Dels är det bra för sjukvården. Man får lätt en överblick över alla studier som pågår, både på det egna sjukhuset och på andra sjukhus dit man kan remittera sina patienter. Men det är också bra för patienter och närstående, som kan hitta studier och sedan diskutera detta med sin läkare, säger Kerstin Granberg, projektledare för Cancerstudier i Sverige.

Rikstäckande databas har saknats
Det har länge funnits ett behov inom cancervården av rikstäckande och sammanhållen information om pågående kliniska studier. Det finns visserligen internationella databaser över studier, men de ger ingen komplett bild av vilka svenska sjukhus som deltar i en studie. Dessa databaser är också riktade till vårdgivare och till läkemedelsindustrin, och patienter kan ha svårt att hitta studier och ta till sig informationen.
Källa: life-time.se
Hela artikeln


Kartlagt genuttryck i bukfett nyckel till hjärt-kärlsjukdom

bukfett6 september 2016

Ny forskning visar att nedärvda processer som leder till hjärt-kärlsjukdom härstammar från bukfett. Resultaten tros kunna ligga till grund för utveckling av kraftfulla nya målinriktade läkemedelsbehandlingar.

Det är allmänt känt att personer med bukfetma har en högre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom och dö i förtid. Nu har en forskargrupp som leds av professor Johan LM Björkegren bland annat kommit fram till att fettvävnad i buken har en central roll i de processer som leder fram till sjuka kärl och i förlängningen hjärt-kärlsjukdom. Deras forskning beskrivs i den vetenskapliga tidskriften Science

Under de senaste tio åren har tusentals olika DNA-varianter kopplats till ökad risk för folksjukdomar. I stora populationsstudier har man sett att cirka 100 DNA-varianter ökar risken för blodfettstörningar och ungefär lika många som ökar risken för kranskärlssjukdom respektive typ 2-diabetes.

– Nu kartlägger vi vilka gener som regleras av dessa DNA-varianter och hur de bidrar till sjukdom. Identifiering av dessa sjukdomsalstrande gener är en förutsättning för att utveckla precisionsmedicin där diagnostik och behandling är individuell för varje patient, säger Johan Björkegren.

 

Källa: life-time.se
Hela artikeln


Internationellt intresse för LIF-modell för antibiotika 
antibiotika

Sverige kan bli först i världen med att prova en ersättningsmodell för antibiotika som kan lösa problemet med att det utvecklas för få nya antibiotika. Och modellen som tagits fram av LIF och fyra medlemsföretag väcker intresse från flera andra länder. Frågan om antibiotikaresistens har vuxit till en globalt prioriterad hälsofråga som världens stats- och regeringschefer kommer att fokusera på i samband med FN-toppmötet den 21 september.

Folkhälsomyndigheten fick i slutet av juni i uppdrag av regeringen att granska om det LIF-modellen för ersättning av nya antibiotika kan testas i praktiken. Modellen avser att både skapa incitament för att tillhandahålla nya antibiotika i Sverige och att komma runt problemet med att för få nya antibiotika utvecklas eftersom det idag inte lönar sig.

– Det som är riktigt spännande är att vi i Sverige kan vara först med att i praktiken försöka lösa den här problematiken, säger Karolina Antonov, chefsanalytiker på LIF och en av dem som arbetat fram det förslag som regeringen nu vill testa.
31 aug – 2016
Källa: life-time.se
Läsa hela artikeln


Ny pusselbit lagd för att förstå åldrandet
åldrandet
3 juni, 2016
Vid åldrandet försämras kroppens funktioner gradvis. Det yttrar sig i allt ifrån rynkor till nedsatt ämnesomsättning och hjärtfunktion. Försämringen beror på att kroppens celler sakta ansamlar skador vilka slutligen gör att cellerna förlorar sin funktion och dör. Forskning från Göteborgs universitet ökar kunskapen för hur celler åldras och kan öka förståelsen för sjukdomar som till exempel Alzheimers


Röda blodkroppars genetiska kod upptäckt
Röda blodkroppars2 juni, 2016 – Åtta dagar. Så lång tid tar det för hudceller att programmeras om till röda blodkroppar. På Lunds universitet har forskare lyckats identifiera de fyra genetiska nycklar som låser upp hudcellernas genetiska kod och omprogrammerar dem till att producera röda blodkroppar istället för nya hudceller.


Muskler påverkas olika av ALS – ger ledtrådar till sjukdomen
ALS
2 juni, 2016 – Ögonmuskler påverkas mindre av sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) än musklerna i armar och ben. En orsak verkar vara att ögonmusklerna bättre bevarar nervkontakten, enligt en avhandling vid Umeå universitet.


 Inga samband mellan HPV-vaccinet och misstänkta biverkningar
HPV-vaccinet
2016-06-01 HPV-vaccinet skyddar mot livmoderhalscancer, men på senare tid har det diskuterats om vaccinet skulle kunna ge allvarliga biverkningar. I slutet av förra året meddelade EU:s läkemedelsverk (EMA) att det inte finns några vetenskapliga data som kopplar HPV-vacciner till POTS eller CRPS.


Om erektionsproblem och sexhjälpmedel
sexhjälpmedel2016-06-01 – Bakom erektionsproblem kan det finnas orsaker av skilda slag. Det kan handla om diabetes, hjärtkärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar, eller om biverkningar av exempelvis behandlingen av prostatacancer. Rent psykiska orsaker som stress och oro kan också spela in. Om man har fysiologiska problem finns en uppsjö av sexhjälpmedel. Det finns olika typer av tabletter som används för behandling av sviktande erektion. De går under samlingsnamnet PDE5-hämmare och gör att blodflödet ökar. De innehåller likartade substanser. Skillnaden…


Tidig bedömning viktig vid svår traumatisk hjärnskada
traumatisk hjärnskada25 maj, 2016 – Vårdkedjan för patienter som drabbats av svåra hjärnskador kan förbättras, säger överläkaren Maud Stenberg överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Mer än hälften av de som drabbas av svår traumatisk hjärnskada förbättras så pass mycket att de klarar sig på egen hand i hemmet – men tidig bedömning kan vara avgörande för hur väl rehabiliteringen fungerar, och att få vänta på insatser och träning försämrar prognosen på längre sikt.


Cancerceller blir farligare med hjälp av fett
Cancerceller24 maj, 2016
Alla cancerceller är inte lika aggressiva – de flesta går att oskadliggöra med strålning och cellgifter. Somliga lyckas dock överleva, och senare få tumören att växa och sprida sig. Forskare vid Lunds universitet har nu funnit att vissa cancerceller kan samla på sig fettdroppar, som verkar göra dem mer aggressiva och få större förmåga att sprida sig.


Möjlig koppling mellan E vitamin och hjärntumör
E vitamin19 maj, 2016
Forskare vid Umeå Universitet har i samarbete med forskare vid cancerregistret i Oslo studerat möjliga orsaker bakom utvecklingen av hjärntumörer. Resultaten, som nyligen presenterades i tidskriften Oncotarget, visar att uttrycket av vissa små molekyler, så kallade metaboliter, skiljer sig mellan friska individer och personer som sedan utvecklade hjärntumörer. Störst skillnad mellan grupperna hittades kring vitamin E.


Professor Sten Levander kommenterar debattartikel om medicinsk cannabis
stefan-levander-jpg[1]
 – Det finns ett antal tillstånd som är behandlingsbara med THC – dels smärttillstånd pga denervering (traumatiska och MS-relaterade är de viktigaste), dels HIV-relaterade symtom,  dels vissa epilepsiformer, t.ex Lennox-G och Dravet’s syndrom.
Effekten medieras via cannabisreceptorer i hjärnan. Detta förklarar varför alternativa behandlingsmetoder inte fungerar, t.ex. Gabapentin och opiater.


Tre tips för bra bakterier
bra bakterier2016-01-04
I dina tarmar finns flera miljarder bakterier. De hjälper din kropp att bryta ner mat och ta upp näring och de påverkar också ditt immunförsvar. Det inte är helt lätt att påverka sin egen tarmflora, säger Caroline Linninge som forskar på tarmbakterier, men det finns några saker man kan tänka på. Så här kommer tre tips på hur du kan få de goda bakterierna att trivas. Ät varierat Tarmfloran har stor betydelse för kroppens allmäntillstånd,…


 Ärftliga sjukdomar kan botas och resistenta bakterier göras ofarliga.
Ärftliga sjukdomar
Den nya gentekniken CRISPR/Cas 9 kan förändra och stänga av gener med oväntad snabbhet och precision. Men forskarna tvekar över hur långt den ska få användas.

Samuelssonsalen vid Karolinska institutet är fylld till bristningsgränsen. Stolar har ställts ut i gångarna. Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran Hansson har lyckats få hit en av bioteknikens hetaste stjärnor – Emmanuelle Charpentier.

Hon är mångfaldigt prisad för ett nytt smart sätt att klippa och klistra i arvsmassan hos alla levande organismer. Eller som Göran Hansson uttrycker det; för att hon startat en revolution inom molekylärbiologin och genetiken.


Förlamade fick rörligheten åter
Personer som varit totalförlamade har fått tillbaka rörligheten i handleden med en ny metod som kallas nervtransferering, rapporterar SR:s Ekot.
Forskare i Göteborg, Tyskland och Schweiz har opererat fyra ryggmärgsskadade patienter. En av patienterna berättar att ”rent psykiskt är det fantastiskt, det har förändrat mycket”.

– Resultaten så här långt är över förväntan, säger professorn och handkirurgen Jan Fridén till Ekot.

Parkinsonmedicin hjälper vid stroke.


El-rullstol styrs med ögonen
El-rullstol styrs med ögonenMånga som har grava funktionsnedsättningar är helt beroende av assistans och även om de har en egen elektrisk rullstol är det inte säkert att de har möjlighet att köra den själva på. Men nu finns en teknik som kan göra deras personliga frihet större. I Karlstad håller ett företag på och utvecklar en el-rullstol som inte styrs med hjälp av händer eller fötter, utan med ögonen.-