BILANPASSNING

Låg kunskap om handikappbilar

anpassad_vw_amarok_130315_01

Få är medvetna om att funktionshindrade kan köra bil. Det visar en enkät som Autoadapt gjort på bilsalongen i Genève.


Innovativa produkter och tekniskt försprång

Sverige ligger långt framme internationellt när det gäller hjälpmedel för funktionshindrade. Det har konstaterats av bland annat Exportrådet och Hjälpmedelsinstitutet. Man har fastställt att våra svenska produkter är innovativa och har ett tekniskt försprång jämfört med andra lösningar på exempelvis den nordamerikanska marknaden.

Just nu arbetar BSF på en kodex som fastlägger de krav man kan ställa på ett nationellt bilanpassningsföretag, t.ex. avseende kvalitetssäkring, kompetensutveckling, kundansvar och miljömedvetenhet.

På längre sikt verkar BSF således för att etablera produkter och lösningar avsedda för anpassning av bilar som en ny stark och framgångsrik svensk exportbransch.  © 2016 Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning.BSF

 


Bakgrund

Sverige var bland de första i världen att bygga om och anpassa bilar för människor med funktionsnedsättning. 
Sedan det nuvarande bilstödet infördes 1988 har branschen blivit mer etablerad. Årligen anpassas c:a 1800 bilar i landet till ett värde av omkring 250 miljoner kronor.

Med ökande myndighetskrav på säkerhet, krocktest, CE-godkännande, och bibehållna köregenskaper efter anpassning har branschen fått en mer industriell prägel. Därför behöver anpassningsföretagen både avsevärda ekonomiska resurser och kunskaper för att kunna utföra anpassningar.

Idag är branschföretagen sårbara genom att verksamheten ständigt är utsatt.
Anslaget för bilstöd tar slut långt innan året är slut. Då de flesta anpassningar som vi utför finansieras av försäkringskassan innebär det att vi inte får betalt för jobb som utförs i slutet på året.

Vägverket ändrar och stramar åt regelverket för anpassningar. Det krävs mer tester, dokumentation och förarbeten för att få en anpassad bil besiktad. Det är säkert bra ur ett säkerhetsperspektiv men komplicerar till ordentligt för oss och vi tror att man säkert skulle kunna nå samma (eller högre) säkerhetsnivå genom ett annat, mer smidigt, arbetssätt.

Fordonstillverkarna gör mer och mer komplicerade bilar som blir svårare och svårare att anpassa. Det råder dessutom en total ovilja från tillverkarna och deras generalagenter när det gäller att vara behjälplig med support för anpassningsarbeten.