UTBILDNING INOM LSS

Arbeta med stöd av personlig assistans

Möt Anders och Tina, två personer som framgångsrikt arbetar med stöd av sin personliga assistans, och hör vad deras arbetsgivare tänker och tycker. Filmen är en del av Intressegruppen för Assistansberättigades projekt med samma namn, som är finansierad av Allmänna Arvsfonden.

Personlig assistent Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt människor med funktionshinder till exempel rörelsehinder eller en intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som han eller hon själv vill.

Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke.

Som personlig assistent ska du finnas som en hjälp i vardagen, visa respekt och professionalitet. Du måste även vara lyhörd och stödjande, detta är extra viktigt när du arbetar i en annan brukares hemmiljö där du ibland befinner dig i känsliga och privata situationer. Som personlig assistent ska du visa hänsyn och ha ett fungerande samspel med brukaren såväl som anhöriga
46362889_m

Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsätt­ning. Med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvali­tet. En viktig uppgift för arbetsgivare är att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för.

Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, personen med funktionshinder, att sköta sig själv. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att stödja brukaren i att vara förälder och att sköta sitt arbete.

Du måste ha stor respekt för brukarens behov av ett privatliv. I ditt arbete ingår att smälta in i brukarens vardag, och göra saker på det sätt brukaren önskar eller själv skulle ha gjort. Det krävs att du har förmåga att samspela med brukarens anhöriga, arbetskamrater, vänner och andra människor som finns runt honom eller henne.

Att arbeta som personlig assistent är ett kvalificerat vårdyrke och utbildningen ska ge dig grunderna för att på ett professionellt sätt kunna förhålla dig till den helhet som det innebär att jobba nära den som är funktionshindrad.