Bilstöd för vuxna

Bilstöd för vuxna

 

rullstol stor

Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort om man behöver körkort för att kunna arbeta.

Kan jag få bilstöd?

I  guiden för dig med funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till bilstöd.

guide

 

 

 

Villkoren

 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka kollektivt.
 • Svårigheterna ska finnas kvar 9 år eller längre.
 • Du måste vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor här.

Dessutom måste du vara i en eller flera av de här 4 situationerna:

 • Du behöver bilen för att kunna arbeta eller studera och är under 65 år.
 • Du ska köra bilen själv och är 18-49 år.
 • Du har barn som är under 18 år och bor hemma och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska köra bilen själv.
 • Du har sjukersättning och fick tidigare bilstöd för att kunna arbeta eller studera.

För att du ska kunna få bilstöd för att anpassa en bil krävs också att

 • bilen är lämplig att anpassa
 • anpassningen görs speciellt för din funktionsnedsättning – det går inte att få ersättning för sådant som räknas som standardutrustning.

Hur mycket får jag?

Om du ska köpa en bil

 Om du tjänar mer än 160 000 kronor per år får du

 • 60 000 kronor om du köper en bil
 • 12 000 kronor om du köper en motorcykel
 • 3 000 kronor om du köper en moped.

Om du tjänar mindre än 160 000 kronor om året kan du få mer pengar, men högst 100 000 kronor. Du kan aldrig få mer än vad bilen kostar.

Om du ska anpassa enbil

Huvudregeln är att du får ersättning för vad det kostar att köpa utrustning och anpassa bilen efter dina behov. Du kan också få bilstöd för andra nödvändiga kostnader i samband med anpassningen, som

 • yttrande från Trafikverket
 • kontroll av anpassningen
 • transport av bilen
 • resa och logi
 • registreringsbesiktning
 • utbildning för att kunna köra en anpassad bil
 • justeringar och reparationer av en anpassning.

Om kostnaden för samma anpassning skiljer sig mellan två företag får du ersättning för vad det kostar för det billigaste alternativet. Men du väljer själv vilket företag som ska göra anpassningen.

Hur ansöker jag ?

1. Skaffa ett läkarutlåtande

Du behöver ett läkarutlåtande där det står

 • om dina svårigheter att förflytta sig
 • hur länge dina svårigheter kommer att vara kvar.

Om du kommer att köra bilen själv ska det stå i läkarintyget att du kan göra det.
Läkaren ska fylla i den här blanketten

pdf

Läkarutlåtande ansökan om bilstöd (51 kB)

2. Ansök på Mina sidor

Ansök om bilstöd på Mina sidor.

ansökan bilstöd

 

 

Ansök om extra bidrag om du tjänar mindre än 160 000 kronor om året

Tjänar du mindre än 160 000 kronor om året före skatt så kan du ansöka om ett extra anskaffningsbidrag på högst 40 000 kronor utöver grundbidraget. I vissa situationer räknas hela hushållets inkomster. Du ansöker på Mina sidor.

ansökan inkomstprövat bilstöd

 

 

 

pdf

Ansökan om anskaffningsbidrag – bilstöd (82 kB)

 

3. Skicka in läkarutlåtandet

Skicka in ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig inom en vecka från att din ansökan har kommit in.

5. Du får ett beslut

Efter cirka 3 månader så får du ett beslut om bilstöd.

6. Köp bilen eller anpassa en bil

Om du ska köpa en bil

1. Vi kontaktar en trafikinspektör på Trafikverket eller Mobilitetscenter som ringer upp dig.
Hen hjälper dig med vilken typ av anpassning du behöver och att välja en bil som är lämplig att anpassa för ditt behov och vilka företag som finns som kan göra anpassningen. Köper du en bil som inte är lämplig för anpassning så kan vi säga nej till anpassningsbidraget.

2. Köp bilen inom 6 månader från att du har fått beslutet
Det finns två sätt att köpa bilen på:

 • Alternativ 1: Skriv ett avtal med bilförsäljaren om att du ska köpa bilen. Skicka sedan avtalet med bilagor till Försäkringskassan. Avtalet ska stå i ditt namn. Inom sex månader efter att avtalet skrevs under måste du sedan skicka in kvitto eller faktura till Försäkringskassan.
 • Alternativ 2: Be bilförsäljaren ställa ut en faktura på bilen till dig. Skicka sedan fakturan till Försäkringskassan. Fakturan ska stå i ditt namn och vara skriftligt godkänd av dig.
3. Meddela vilket konto pengarna ska betalas ut till

Anmäl ditt konto på Mina sidor.

Anmäl konto för utb.

 

 

 

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla konto på blanket.

pdf

Utbetalning av bilstöd (80 kB

 

 

Om du valde alternativ 1 och bara skickade in ett avtal om att köpa bilen till Försäkringskassan skickar du in kvitto eller faktura som visar att du verkligen har köpt bilen. Det måste du göra inom sex månader.

Om du ska anpassa din bil

 1. Trafikinspektören kontaktar dig och bokar ett möte. Under mötet pratar ni om vilken hjälp du kan få.
 2. Vi rekommenderar att du tar kontakt med två anpassningsföretag och ber om offerter på de anpassningar som trafikinspektören bedömt att du behöver.
 3. Du ska godkänna offerterna genom att skriva under dem och sedan skicka dem till trafikinspektören och till Försäkringskassan.
 4. Du får ett beslut om anpassningen inom cirka 6 veckor från att du har skickat in offerterna.
 5. När du har fått beslutet ska du kontakta anpassningsföretaget. De kan då börja anpassa din bil.
 6. Betala för anpassningen. Det finns två sätt att betala för anpassningen:

Alternativ 1: Skriv ett bindande köpeavtal med anpassningsföretaget och skicka sedan köpeavtalet till Försäkringskassan. Köpeavtalet ska stå i ditt namn.

Alternativ 2: Be anpassningsföretaget ställa ut en faktura på anpassningen till dig och skicka sedan fakturan till Försäkringskassan. Fakturan ska stå i ditt namn och du ska godkänna fakturan skriftligt.

7. Skicka in blanketten till Försäkringskassan för att meddela om pengarna ska betalas till dig eller anpassningsföretaget.

pdf

Utbetalning av bilstöd (80 kB)

 

8. Om utbetalning har gjorts mot avtal ska du inom sex månader komplettera med kvitto eller faktura för att visa att köpet är genomfört.
9. Provkör bilen och känn efter att du är nöjd. Om du inte är nöjd ska du ringa trafikinspektören igen. Är det så att du behöver justera eller fler anpassningar ska du skicka en ny offert till Försäkringskassan. Skicka in offerten inom 6 månader från att du fick ditt anpassningsbidrag.

Ring din handläggare om du vill sälja eller byta bil

Om du säljer eller byter en bil som du har fått bilstöd för så kan du behöva betala tillbaka hela eller delar av stödet. Kontakta därför din handläggare innan du gör det.