Boktips om Autism

 

Kejsaren och jag – ett samarbete med autism
9789163721403[1]

Kejsaren och jag börjar med en  annorlunda bebistid, lång före utredningar och diagnoser.

Kejsaren gör inga direkta ansatser att börja ta sig fram för egen maskin. Mamma Piävi ligger på vardagsrumsgolvet och lär ut hur man ålar.

Kejsaren är inte så väldigt intresserad, men med en lutande bordsskiva och lock och pock börjar han till slut att åla. Som läsare vill man hurra högt när det sker.

Kejsaren kan stå och vifta med sin favoritsladd timmavis i sträck. Uppenbarligen betyder det något, antagligen finns det något han får ut av det.

Med stor uppfinningsrikedom tar sig Päivi in i leken och lyckas så småningom locka kejsaren att delta mer och mer i hennes och familjen värld.

Trots att boken beskriver svårigheter och hinder känns den inte som berättelsen om en kamp, som böcker av föräldrar till autistiska barn så lätt landar i. Boken handlar snarare om en mammas strävan efter kontakt och ett sorts enträget forskningsresande i det autistiska landskapet.

Finns att köpa här


Gnistan : Berättelsen om Jake’
9789173374026_200x_gnistan-berattelsen-om-jake[1]Två år gammal får Jake diagnosen autism. Föräldrarna får veta att han aldrig ens kommer att kunna knyta sina skor.

Hans mamma, Kristine Barnett, vägrar lyssna på specialisternas råd. Hon bestämmer sig för att på egen hand väcka ”gnistan” i Jake genom att ta fasta på det han kan istället för det han inte kan.

Idag är Jake fjorton år, har ett fotografiskt minne och ett IQ högre än Einstein. Redan som nioåring började han utforma en egen teori inom astrofysiken.

Idag är han verksam som forskare i kvantfysik och hans arbete bedöms som så pass banbrytande att det finns förhoppningar om att det en dag ska ge honom ett Nobelpris.

Gnistan – berättelsen om Jake är en sann historia som handlar om kärlekens kraft och om det mod som krävs för att gå sin egen väg. Det är en berättelse om de fantastiska möjligheter som finns inom oss alla.

”Alla föräldrar och lärare borde läsa denna fantastiska bok!«

Finns att köpa här


I dina ögon : en pappas berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp
I dina ögon en pappas berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp
I Dina ögon handlar om hur Thomas tidigt anar något annorlunda hos sin dotter. Han söker hjälp i jakten på en lösning hos myndigheter men får istället i flera år kämpa mot det han behöver minst – skuld.

Den oförstående omgivningen och bristen på stöd blir till slut övermäktig och det för hans dotter ifrån honom. Trots dotterns frånvarao finns känslorna ständigt närvarande; sorg, ilska och frustration men även stolthet, glädje och hopp.

Thomas Nybom är pappa till fyra barn varav Shara är den näst äldsta. Han bor utanför Norrköping och har arbetat med personer med neuropsykiatriska diagnoser i tjugo år och handleder även inom ämnet NP.

År 2009 startade han lokalföreningen NP Vision, som är en anhörigförening för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Finns att köpa här


Välkommen till Mysteria
Välkommen till MysteriaVälkommen till Mysteria är en vacker berättelse författad av Karin Oswald i dagboksform om livet med dottern Elisabeth som är autistisk.

Vi får följa familjen från det att dottern var liten och sex år framåt i tiden.

Karin Oswald lyfter fram besvärliga situationer och människor som saknar empati och förståelse men boken domineras av liv, kraft och en stor glädje över att Elisabeth finns till och beskriver många guldkorn ur deras liv.

Avslutningsvis reflekterar Karin Oswald över autism och diskussionen om funktionshinder och nödvändigheten av att inte förutsätta att de som är autistiska vill bli ”botade” utan accepterade som de är.

Finns att köpa här


Ett annorlunda liv
Ett annorlunda livI Ett annorlunda liv delar Iris med sig av sina egna erfarenheter av att som vuxen leva med autism. Iris Johansson växte upp i ett småbrukarsamhälle i Västergötland under en tid då autism ännu inte fanns i folks medvetande.

Men hennes föräldrars vägran att klassa dottern som utvecklingsstörd, trots att hon inte utvecklades på samma sätt som andra barn, gav Iris en chans att växa och övervinna svårigheter som hotade att begränsa hennes liv. I Ett annorlunda liv fortsätter Iris Johansson på den berättelse hon påbörjade i En annorlunda barndom.

I sin första bok skildrade hon barnets utsatthet. Nu får vi veta hur hon hanterade livet som tonåring och hur hennes vuxna liv ser ut.

Genom studier och sin egen personliga resa har hon lärt sig mycket om hur människor fungerar och med både värme och kunskap ger hon råd och exempel på kommunikationens och intimitetens betydelse i kontakten med traumatiserade ungdomar och människor med kommunikationshandikapp. 

Finns att köpa här


Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet : om annorlunda barn
Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet om annorlunda barnDe flesta människor klarar sig bra i livet. De skaffar sig utbildning och jobb, får barn och blir gamla utan större svårigheter. Den här boken handlar inte om dem, utan om de personer för vilka livet innebär hårt arbete.

En del av dem får diagnoser som Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom, en del beskriver vi som ouppfostrade eller psykiskt sårbara. Vad de har gemensamt är att de misslyckas med saker som andra inte har några problem med.

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet – om annorlunda barn utgår från neuropsykologisk och beteendegenetisk kunskap om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Boken beskriver de sociala aspekterna av diagnoser och individuella svårigheter, och vad det innebär i livet för ett barn eller en ung person som inte är riktigt som alla andra. Den avslutas med vad man som personal kan bidra med för att göra livet lättare för dessa barn och ungdomar.

Boken vänder sig till studenter och yrkesverksamma främst inom barn- och ungdomsverksamheter för personer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, men ger också nya tankar till alla som arbetar med barn och ungdomar i allmänhet.

Boken är skriven av en psykolog, en pedagogisk rådgivare och en läkare och specialist i psykiatri. De tre perspektiven vävs in i varandra för att ge en bred och komplex bild av ett komplext område.

Finns att köpa här


Föräldraboken om autismspektrumtillstånd : om att komma vidare efter diagnosen
Föräldraboken om autismspektrumtillstånd om att komma vidare
Har ditt barn nyligen fått någon diagnos inom autismspektrum? I boken Föräldraboken om autismspektrumtillstånd – Om att komma vidare efter diagnosen får du svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en ny diagnos.

Hur kan du prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav?

Författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande fallbeskrivningar.

Om författarna
Författare är Carolina Lindberg, pedagog som arbetar med utbildning och handledning för professionella inom AST-området och Malin Valsö, leg. psykolog, som arbetar som skolpsykolog med fokus på främjande och förebyggande arbete.

Finns att köpa här


Tonår med autism och asperger : en föräldraguide
Tonår med autism och asperger en föräldraguide
Carolina Lindberg har skrivit en varm, klok och insiktsfull bok om att vara förälder till tonåringar med en neuropsykiatrisk diagnos. Här varvas kunskap om autism med fakta om vad som händer fysiskt och psykiskt under tonårstiden och vilka särskilda utmaningar en tonåring med diagnos ställs inför.

Hur hjälper och stöttar vi våra ungdomar? Hur hittar vi en kravnivå som är rimlig? Hur hjälper vi dem att bevara sin integritet i en social värld som inte är anpassad för allas olikheter? Och vad kan vi göra när självkänslan sviktar, hos dem och hos oss själva?

Tips och råd om hur man kan förstå sin tonårings reaktioner och hitta sätt att kommunicera bättre gör boken till ett oumbärligt verktyg. Med exempel från verkligheten och ett vardagligt språk bidrar den till att minska oron och öka handlingskraften hos föräldrarna.

Finns att köpa här


På ett annat sätt : mina erfarenheter av Aspergers syndromett autismspektrumtillstånd
På ett annat sätt
Allt fler får en diagnos inom autismspektrat. Om man räknar med personer som har diagnosen, deras släktingar, vänner och andra berörda kommer siffran upp i flera hundra tusen personer bara i Sverige.

Dessutom har nästan alla svenskar mött eller kommer att möta en person med Aspergers syndrom någon gång i livet, som exempelvis en arbetskamrat, klasskamrat, granne osv.

Många av dessa personer har inte kunskaperna kring vad det innebär att leva med eller bemöta en person med Aspergers syndrom.

I boken På ett annat sätt berättar Paula Tilli om hur det är att leva med Aspergers syndrom ur ett inifrånperspektiv. När något oväntat händer blir hon sur och i värsta fall blir hela hennes dag förstörd. Hon lever alltid efter rutiner och äter exakt samma rätter varje dag sedan flera år.

Boken är indelad i två delar. Den ena är självbiografisk och beskriver Paula Tillis liv från tidig barndom fram till idag. Den andra delen beskriver vad Aspergers syndrom innebär och vilka svårigheter hon har som är förknippade med diagnosen.

Finns att köpa här


Hypersjälar – inom ADHD och Autism
Hypersjälar - inom ADHD och AutismHypersjälar delar med sig av sina bästa tips. Alla brinner de för att hjälpa, stötta, lära, öka kunskap inom områden som berör ADHD och Autism. Några är yrkesverksamma andra är privatpersoner, föreläsare, författare, journalister eller föreningar.

Förutom de 27 #Hypersjälarna intervjuas också en superentreprenör, en musiker, en tv-profil, en arbetssökande och en silversmideskonstnär.

I slutet av boken har vi samlat lättillgänglig fakta om ADHD och Autism, och några diagnoser till såsom dyslexi och dyskalkyli.

Du kan med fördel använda boken till att motivera politiker, BUP, skolor och föräldrar att skapa en hållbar förändring för människor med en NPF-diagnos.

Vi hoppas verkligen att du får nytta av boken. Den här boken kan göra stor skillnad så hjälp oss gärna att sprida den.

Finns att köpa här


Därför hoppar jag : en pojkes röst från autismens tysta rum
Därför hoppar jag en pojkes röst från autismens tysta rumDenna unika och viktiga bok, skriven av en trettonårig japansk autistisk pojke, ger röst åt autistiska barn och utmanar förutfattade standardföreställningar om denna gåtfulla sjukdom.

Därför hoppar jag visar tvärtemot vad många tror att människor med autism har fantasi, humor, empati och en känsla av andlighet, och pekar på att problemet med sjukdomen inte är en brist på dessa förmågor, utan snarare innebär svårigheter med att kommunicera dem till andra.

Boken utkom i Japan 2007 och översattes till engelska 2013 av den Booker prize-nominerade författaren David Mitchell och hans fru, KA Yoshida, föräldrar till ett autistiskt barn. David Mitchell har även skrivit ett starkt och insiktsfullt förord.

Boken innehåller 58 direkta frågor och svar och däremellan små poetiska berättelser skrivna av Naoki Higashida med hjälp av ett bokstaveringsredskap, bokstav för bokstav.

På ett rakt och enkelt sätt ställer Naoki Higashida frågor till sig själv, varav många fokuserar på förbryllande aspekter av autism som ”Varför vill du inte ha ögonkontakt?”, ”Varför frågar du samma frågor om och om igen?”, ”Tycker du inte om att kramas?” medan andra är mer oförutsägbara som ”Vilken typ av tvprogram tycker du bäst om?”, eller ”Varför talar autistiska människor så högt och konstigt?”.

Svaren är ofta korta och rakt på sak och ger viktiga förklaringsnycklar, ny förståelse och insikt till (ofta konfunderade) föräldrar, lärare, släktingar och vårdare.
Boken har fått mycket uppmärksamhet i England, låg på flera topplistor och har även hittills sålts till USA, Canada, Taiwan, Korea, Brasilien, Holland, Italien, Tyskland, Norge, Spanien och Ungern.

”Detta är verkligen viktigt, och alla som är intresserade av autism bör läsa den.”
Charlotte Moore, The Sunday Times

Finns att köpa här


 Varför stannar bussen när jag inte ska gå av? – Att förstå autism, Aspergers syndrom och DAMP
Varför stannar bussen när jag inte ska gå av - Att förstå autism, Aspergers syndrom och DAMP
Hur ska man förstå och hantera situationer kring barn, ungdomar och vuxna med Autism, Aspergers syndrom och DAMP?
I denna bok diskuteras olika förklaringsmodeller utifrån aktuell forskning och med hjälp av en mängd illustrativa exempel.

En alldeles särskild familj : att vara familjehem för unga med autism och Asperger
En alldeles särskild familj att vara familjehem för unga med autism och asperger

Familjehem som tar emot unga med en funktionsnedsättning inom autismspektrum (AST) behöver kunskap och stöd för att klara sin uppgift.
En alldeles särskild familj – att vara familjehem för unga med autism och asperger är en lättillgänglig bok som visar på hur man kan undvika en del av fallgroparna och göra det så smidigt som möjligt för barnet med AST att landa i sin nya familj.

 

Boken ger kunskap om själva funktionsnedsättningen, förståelse för den biologiska familjens historia samt tankar och idéer om hur familjehem bäst stöttar barnet.

En alldeles särskild familj vänder sig till familjehem och till dig som arbetar med familjehemsplaceringar. Även den biologiska familjen samt andra familjer med AST kan få igenkännande, bekräftelse och stöd i boken.

Författaren Carolina Lindberg har själv växt upp som biologiskt barn i ett familjehem. Hon är pedagog och arbetar som handledare och utbildare inom autismspektrum och har bred erfarenhet av att stötta familjer med AST, bland annat från Aspergercenter i Stockholm.

Röster från läsare
”Jag hade höga förväntningar bara av titeln och trots ett tvåsiffrigt antal år som familjehem åt barn inom autism-spektrat så höll boken precis så mycket som titeln lovade.

Är du familjehem åt barn och ungdomar inom detta område eller vill bli: Läs den! Du får en läsupplevelse med mycket tänkvärt att fundera vidare på.”
Ylva Gavell Söderström, Familjehemmet  nr 2 2011

 

”Skillnaden mellan att läsa en bok skriven av pålästa ”experter” och denna, är slående. Hon beskriver på ett enkelt och rakt sätt alla de både jobbiga och skämmiga och ibland dråpliga situationer som uppstår i våra familjer.

Detta blandat med fakta gör denna bok till en outstanding bland böcker inom AST-området.”
Barbro Bengtsson, Aktuellt Magazin Familjevårdens Centralorganisation nr 3 2011

”Den förhållandevis lilla boken på 95 sidor är ändå innehållsrik och ger dels information om funktionshindren inom autismspektrumet och dels direkt råd till familjehemsföräldrar. Man kan även läsa boken utan att tillhöra målgruppen. […] …många goda och kloka exempel på det som brukar fungera i samvaron med barn och ungdomar med autismdiagnoser.”

Annica Löfvenring, Specialpedagogik nr 6 2011