Här listas alla oseriösa assistansbolag

Vi på brukarkoll genomför granskning av assistansbolag löpande och vi listar nedtill de assistanssamordnare som visar sig uppträda oärligt mot brukarna.

Vi på brukarkoll genomför noggranna utredningar och vid det fall något assistansbolag registreras på vår ”svarta lista” så finns det ett väl dokumenterat underliggande underlag till varför assistansbolaget finns med på denna listan.

Vid det fall brukare, anhörig eller annan närstående vill ha ut mer specifik material om det listade assistansbolaget så hänvisar vi dem till att kontakta handläggare på följande e-mailadress: kontakt@brukarkoll.se

Asa Regner (25)FOTO: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér har haft diskussion med Försäkringskassan särskilt angående just detta problem med att assistansbolag som vägrar brukarna tillgång till sina assistanspengar och Åsa Regnér poängterar särskilt att detta är ett utbrett problem hos ett visst antal oseriösa assistansbolag som regeringen och Försäkringskassan nu försöker komma till bukt med, att de pengar som utgår i assistansersättning inte kommer brukare till del och gör assistansbolagen rikare istället och så var det inte tänkt med denna assistansreform.


Vidare säger Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér att regeringen i samråd med Försäkringskassan håller ögonen på just dessa oseriösa  assistansbolag.


– Elisabeth Gustafsson (S)  som har suttit i socialnämnden och omsorgsnämnden i många år nu tycker att det är jätteviktigt att översynen av LSS görs. Både för att säkra att den enskilde får det den behöver, men också för att se hur det kan bli kostnadseffektivt.

Det är viktigt att resurserna går till de individer som har behov, inte till assistansbolagen.

Elisabeth GustafssonFOTO:  Elisabeth Gustafsson (S)

Elisabeth Gustafsson säger att det här är fjärde gången som en översyn av LSS-lagstiftningen görs. Men man har aldrig vågat gå ner riktigt på djupet och göra några förändringar.

Det är viktigt att det görs nu. Inte för att minska antalet timmar för den enskilde, utan för att se till att utförarna, assistansbolagen, använder ersättningarna på rätt sätt. Så vi får bort de som inte är seriösa


Nedan assistansbolag varnar vi på brukarkoll extra för d.v.s att brukare som anlitar assistansbolag som finns med på denna ”svarta listan” bör vara ytterst vaksamma då andra brukare som har anlitat dessa assistansbolag kan ha ansetts blivit lurade och assistansbolagen har möjligtvis inte skött brukarens assistansersättning på ett korrekt sätt.

Brukarna själva som anses blivit lurade och manipulerade av dessa assistansbolag är tvungna att lämna noggranna redogörelser till brukarkolls ansvariga utgivare före assistansbolagen publiceras på vår ”svarta lista”.

Brukarkoll lämnar ut fullständig information till brukare som är intresserad att ta del av innehållet i det material som framkommit i samband med brukarkolls granskning av de assistansbolag som finns med på denna lista.

Brukare eller anhöriga som vill anmäla ett assistansbolag till ”svarta listan” över oseriösa assistansbolag bör förbereda sig på att inkomma med ett riktigt gediget och ordentligt underlag som styrker de påstående som vederbörande gör gällande för det assistansbolag som brukaren eller den anhörige vill ha registrerad på denna lista.

Ett krav för att assistansbolaget ska kunna registreras på vår lista är att minst 1-2 st IVO-anmälningar har lämnats in mot assistansbolaget.

 


Här följer ”Svarta listan” över assistansbolag som vi på brukarkoll anses vara oseriösa och vi vill varna de brukare som anlitar eller har för avsikt att anlita något av dessa assistansbolag ”att vara extra vaksamma på rättigheten till sin assistansersättning”

 

Ännu finns inget oseriöst assistansbolag registrerat under ”svarta listan
F.n genomför vi granskning av assistansbolag i region Stockholm.