Intergritetspolicy och information om cookies

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av Brukarkoll.se regleras av nedanstående villkor.

Om vår webbplats och dennes integritetspolicy

Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik domän. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan ligger samlade under en specifik domän.

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras med tiden. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum. Villkorsändringar publiceras på integritetspolicy.se som är den direktadress via vilken dessa villkor alltid kan nås.

Brukarkoll.se följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Om du registrerar dig till tjänster som tillhandahålls via våra webbplatser, beställer material, köper produkter såsom tidningsprenumerationer eller liknande lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose sådana tjänster och köp. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

När du besöker våra webbplatser och/eller när du laddar ned sidor via en webbläsare eller når våra webbsidor via e-mailklient registreras dina besök via s k cookies. Sådan information används bland annat till att ge upplysning om antalet besökare och vilka webbsidor på webbplatsen som besöks. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Om cookies.

Om cookies

Brukarkoll använder s k cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Brukarkolls webbsidor. Olika cookies finns alltså på olika datorer i de fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Brukarkolls webbsidor behöver cookies för att fungera säkert och korrekt, exempelvis vid inloggning på ett användarkonto.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanenta cookies. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessioncookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Aller medias webbtjänster använder både sessioncookies och permanenta cookies.

Du kan avstå från att låta Brukarkolls webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men du kan då inte längre använda webbsidorna, av funktionella skäl.

Copyright och varumärken

För allt innehåll oavsett form på Brukarkolls webbsidor gäller copyright Brukarkoll. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radiosändningar, varumärken, grafik och illustrationer bland annat är rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via Brukarkolls webbsidor är Brukarkolls egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Brukarkoll samarbetar. Materialet får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Brukarkolls skriftliga medgivande.

Brukarkoll förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera material inskickat till webbsidorna från deras besökare (så kallat användargenererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, dvs allt innehåll som ej är skapat av Brukarkoll. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktioner på Brukarkolls webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas, såsom forum, kommentarer till bloggar etc, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Brukarkolls webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

  • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
  • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
  • Uppmaning till brottslig handling.
  • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
  • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
  • Spridning av datavirus och massutskick, s k spam.
  • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
  • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Brukarkolls webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovanstående, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Brukarkoll har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. I det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Brukarkoll rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl a innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder vidtagas, vilket Brukarkoll – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga.

Se stycket Copyright och varumärken kring rättigheter och skyldigheter för användargenererat innehåll.

Medlemsuppgifter vid registrering

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering. Detta eftersom du som användare är personligen ansvarig för allt som skrivs och beställs i samband med den registrering du skapat. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Brukarkoll förbehåller sig rätten att neka användning av samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i dessa fall innebära att tidigare registrerade uppgifter för någon av Brukarkolls webbplatser ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av samarbeten – tekniska eller kommersiella – som rör hur webbplatsernas tjänster fungerar: syndikering av programkod via RSS (RDF Site Summary eller Really Simple Syndication), XML (Extensible Markup Language), s k iFrames eller liknande s k web feeds som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör presenteras integrerat via webbplats från Aller media, s k syndikering av innehåll.

Personuppgifter

Brukarkoll följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på någon av Brukarkolls webbplatser eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

Brukarkolls medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från tidningar eller företag inom Brukarkoll eller från tredje part godkänd av Brukarkoll.

För att ändra dina uppgifter, kontakta kundservice på följande e-postadress: kundservice@brukarkoll.se

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden, hantera prenumerationer, kundrelationer, marknadsföring och direktmarknadsföring såväl postalt som digitalt. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register (exempelvis SPAR) vid t ex uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av Brukarkoll för nödvändig behandling på uppdrag av Brukarkoll, t ex i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och moderna informationskanaler.

Borttagande av medlemsuppgifter

Som användare av Brukarkolls webbplatser kan du som användare när som helst återkalla avgivet samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta kundservice på följande e-postadress: kundservice@brukarkoll.se – Dina personuppgifter tas då bort ur Brukarkolls medias register.

Ansvarsfriskrivning

Brukarkoll kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. Brukarkoll lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

Brukarkoll kan inte göras ansvarigt för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

Brukarkoll kan ej heller göras ansvarigt för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av Brukarkoll. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, av att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.

Brukarkoll fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Brukarkolls webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och ska följaktligen bedömas enligt svensk lag. Eventuella användare utanför Sveriges gränser är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där efterföljs.