Kollo och läger

Kär hittar du tips på kollon och läger för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning.

 

Afasiförbundet talknuten

Afasiförbundet talknuten har ett kollo för ungdomar som är 12-18 år med språkstörning.
> Kollo – afasi.se

Aktivis sport camp

Aktivis Sport Camp har ett läger för idrottsintresserade barn och ungdomar som är 10-18 år med någon form av funktionsnedsättning.
> Läger – aktivis.se

Alzheimerfonden

Alzheimerfonden har läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder.
> Läger – alzheimerfonden.se

Attentions ridläger

Attentions ridläger i samarbete med Min stora dag. Barnet ska vara medlem hos Attention och mellan 14-17 år.
> Attentions ridläger – attention-riks.se

Attention UNG

Attention UNG har sommarläger för dig som är ung och har adhd, Aspergers syndrom/ASD, Tourettes eller språkstörning. Lägret har även verksamhet för dina medföljande förälder.
> Sommarläger – attention-riks.se

Beckomberga Sportscamp

Träffstugan tillsammans med Nacka HI och IFAH med flera arrangerar Sportscamp för personer som har en funktionsnedsättning och är i åldrarna 10-25 år. Du kommer du att få prova på olika sporter och träningsformer, på land och i vattnet.
> Beckomberga Sportscamp – jarfalla.se (PDF-dokument)
> Träffstugan  – facebook.com 

Beckomberga teater- och musikcamp 

Träffstugan arrangerar ett teater- och musikcamp för personer med  en funktionsnedsättning mellan 10-25 år. Du kommer du att få prova på teater och musik.
> Beckomberga teater- och musikcamp – fritidsnatet.se
> Träffstugan  – facebook.com 

Bromma KFUM

Bromma KFUM har ett läger som heter Gröna dar för barn som är 9-15 år med funktionsnedsättning.
> Läger – bromma.kfum.se

Folkhögskola

Folkhögskola.nu är en hemsida som samlar Sveriges folkhögskolor. Det finns sommarkurser som särskilt vänder sig till personer med olika funktionsnedsättningar.
> Sommarkurser – folkhogskola.nu

Aktiveringskurser på Önnestads Folkhögskola

Önnestad – we love you! för personer med funktionsnedsättning
Årets tema blir ”Schalger genom årtiondena

Kurs i livskvalité för personer med dövblindhet med någon form av begåvningshandikapp.
> Aktiveringskurser  – onne.se

Sommarkurser på Furuboda folkhögskola

Sommarkurser på Furuboda har aktiviteter där du har möjlighet att prova på nya saker, utmana dig själv i något nytt eller utveckla något av dina intressen. Furuboda är tillgänglig för alla med eller utan funktionsnedsättning.
> Sommarkurser – folkhogskola.furuboda.org

Sommarkursen på Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola har två sommarkursen för personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), friluftsprofil eller skapandeprofil.
> Sommarkursen – glimnet.se

Sommarkurser S:t Sigfrids folkhögskola

S:t Sigfrids folkhögskola har två sommarkurser för vuxna med funktionsnedsättning
> Sommarkurser –  sigfrid.se

Sommarkurser på Ädelfors folkhögskola

Ädelfors folkhögskola har sommarkurser för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
> adelfors.nu

Forumvecka i Beckomberga sim och idrottshall

Parasport Stockholm anordnar varje år under vecka 37 en Forumvecka i Beckomberga sim och idrottshall. Under denna vecka genomförs olika aktiviteter, prova på dagar för dig med olika funktionsnedsättningar och föreläsningar riktat mot föräldrar, personer med funktionsnedsättning, ledsagare, personal på skolor och föreningsledare.
> Forumvecka – parasport.se

Förbundet Blödarsjuka i Stockholm

Förbundet Blödarsjuka i Stockholm anordnar varje år ett veckolångt sommarläger för sina medlemmar som är 8-16 år.
> Sommarläger – fbis.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft anordnar barn- och familjeläger på Mättinge

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft anordnar ett läger för familjer där ett av barnen har en förvärvad hjärnskada.
> Barn- och familjeläger på Mättinge – hjarnkraft.nu 

Kasper kollo

Kasper kollo har kollo och läger för barn, ungdomar och unga vuxna med en diagnos inom
autismspektrumet.
> Kollo och läger – kasperkollo.se

Kulturskolan

Kulturskolan har kulturkollo och kurser för barn och ungdomar som är 10-18 år och är i behov av särskilt stöd.
> Kulturkollo – stockholm.se
> Kurser – stockholm.se

KÅS omsorgsverksamhet

KÅS omsorgsverksamhet har läger för ungdomar som har en diagnos inom autismspektrumet och/eller diagnosen intellektuell funktionsnedsättning.
> Läger – omsorgsverksamhet.se

Lysestrand

Lysestrand har konfirmationsläger och scoutläger för barn och ungdomar med fysiska och psykiska handikapp.
> Läger – lysestrand.se

Magelungen kolloverksamheter

Magelungen kolloverksamheter har:

  • Helgkollo – 10 till 11 helger per år
  • Lov- och sommarkollo – mellan 4 och 10 dygn
  • Familjehemskollo – helger och lov för barn och ungdomar som bor i familjehem
  • Familjeläger – hela familjen i en vecka
  • Korttids/Ledsagning – utan övernattning, en gång i veckan
  • Terapikolonier – som ett led i en pågående behandling inom BUP

> Kolloverksamheter – magelungen.com

Min Stora Dag

Min Stora Dag har läger för ungdomar med svåra sjukdomar och diagnoser. Lägena arrangerar med olika teman och på olika platser i Sverige.
> Läger –  minstoradag.org

Neuroförbundet familjevecka

Neuroförbundet har familjevecka i Blekinge för dig som har barn och din närstående.
De har aktiviteter för både stora som små så som ridning och olika vattenaktiviteter samt erfarenhetsutbyte kring frågor om att vara förälder med neurologisk sjukdom/skada.
> familjevecka – neuroforbundet.se

Rekryteringsgruppen aktiv rehabilitering

RG aktiv rehabilitering har olika kurser och läger för rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna.
> Läger för barn och ungdomar – rgaktivrehab.se
> Kurser för vuxna – rgaktivrehab.se

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) erbjuder sina medlemmar olika läger.
> Läger – rbu.se (PDF)

Rudebacken

Rudebacken har sommarkollo och ridläger för barn och ungdomar som är 10–23 år och har en
lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning, autism eller Aspergers syndrom.
> Kollo och läger – rudebacken.se

Sommarkollo4.me

Sommarkollo4.me arrangerar kollo för barn och ungdomar med perioder av långvarig skolfrånvaro.
> Sommarkollo4.me

Sommarkollo i Småland

Sommarkollo i Småland anordnar påskläger, sommarkollo i tre perioder och höstläger för ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning), autism eller Aspergers syndrom, funktionsnedsättning mellan 10-30 år.
> leva.se

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet har olika aktiviteter för barn och ungdomar som stammar.
> Aktiviteter – stamning.se

Stockholms stad

Stockholms stad anordnar kolloverksamhet under sportlov, påsklov och sommarlov för barn, ungdomar och vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS.

Kollona är i första hand öppna för personer som är bosatta i Stockholms stad, men
överskottsplatser kan erbjudas till personer som bor i andra kommuner.
> LSS kollo – stockholm.se

Stöd & resurs

Stöd & resurs har kolloverksamhet för barn och ungdomar med en diagnos inom autismspektrumet.
> Kollo – stodochresurs.se

Svenska downföreningen

Svenska Downföreningen har babyläger för familjer som har barn med Downs syndrom.
> Babyläger – svenskadownforeningen.se

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har konfirmationsläger för dig som är teckenspråkig.
> Konfirmationsläger – svenskakyrkan.se

Sveriges dövas ungdomsförbund

Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) erbjuder sina medlemmar flera läger för ungdomar.
> Läger – sduf.se

Synskadades riksförbund

Synskadades riksförbund:s (SRF) barnverksamhet anordnar sommarläger, temahelger och ungdomsresor.
> SRF:s barnverksamhet – srf.nu

Resor med Synskadades riksförbund (SRF) Fritid. SRF Fritid är Synskadades Riksförbunds egen resebyrå som varje år ordnar 15 – 20 resor och aktiviteter, både i Sverige och utomlands, för våra medlemmar.
> Resor med SRF Fritid – srf.nu

Tallkrogen

Tallkrogen drivs av föreningen FUB-gården och har läger och aktiviteter för barn och vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning.
> Läger för barn – tallkrogen-fub.se
> Aktiviteter för vuxna – tallkrogen-fub.se

TSC Sverige

Föreningen TSC Sverige har ett familjeläger i sommar för sina medlemmar.
> Inbjudan familjeläger Isaberg 2017 – tsc-sverige.se

Träffstugan

Sport och friluftscamp

Träffstugan arrangerar ett sport/friluftscamp för alla mellan 10-30 år och som har en funktionsnedsättning. Du kommer att få prova på olika sporter och fritidsaktiviteter med fokus på fysisk aktivitet både inomhus och ute i naturen.

Teater och Musikcamp

Träffstugan arrangerar ett Teater och Musikcamp för alla mellan 10-30 år och som har en funktionsnedsättning. Du kommer du att få prova på teater och musik.

Träffstugans lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det finns taklyft på en av toaletterna samt en portabel lyft vid behov.
> facebok.com/traffstugan

Unga hörselskadade

Unga hörselskadade erbjuder sina medlemmar läger för barn och ungdomar under sommaren.
> Läger – uh.se   

Unga hörselskadade i Stockholms stad

Unga hörselskadade i Stockholms Stad (HiSUS) har kollo och läger för hörselskadade barn och
ungdomar.
> Kollo och läger – hisus.se

Ung med psoriasis

Unga med psoriasis erbjuder sina medlemmar ett läger för barn med psoriasis.
> Läger – psoriasisforbundet.se 

Unga Rörelsehindrade

Unga Rörelsehindrade ha tre stycken temahelger och ett höstläger.
> Läger och utbildningar  – ungarorelsehindrade.se 

Vindens Vänners seglarläger

Vindens Vänners seglarläger för personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad i Stockholms stad.
> Vindens Vänners seglarläger – abrahamsbergskyrkan.se

Ågrenska

Ågrenska har läger för barn och ungdomar som har olika funktionsnedsättningar
och andra verksamheter för personer med sällsynta diagnoser, deras familjer och professionella.
> Läger och andra verksamheter – agrenska.se