5 frågor att ha koll på under 2019

5 frågor att ha koll på under 2019
FUB

Året är nytt, men många funktionshinderpolitiska frågor består. Här är fem frågor och viktiga datum att hålla koll på under 2019.

En suddig bild på en man i elrullstol som ackompanjeras av en annan person.
Framtiden för den personliga assistansen är oklar. (Foto: Bluraz/Adobe stock)

1. Personlig Assistans – slutet eller en nystart?

Året rivstartar när ett redan utskällt och nedsablat utredningsförslag blir offentligt i början av januari. LSS-utredningen har jobbat sedan maj 2016 och ska nu presentera sina förslag om hur villkoren för personliga assistans ska förändras. Utredningen har kritiserats hårt sedan den tillsattes. Inte minst för att direktiven ställde långtgående krav på besparingar. Kritiken har fortsatt ända in på mållinjen trots att utredaren bytts ut och sparkraven har tagits bort.

De förslag som läckte från utredningen under hösten innebär bland annat att barn under 16 år skulle förlora sin assistans och istället hänvisas till en ny kommunal insats. Dessutom överväger utredningen att införa en schablon på 15 timmar i veckan för behov av hjälp med assistans i hemmet och fritidsaktiviteter.

Under våren ska även regeringen (vilken det nu blir) utreda lagändringar för att säkerställa att behov av hjälp med andning och sondmatning räknas som grundläggande behov.

När: LSS-utredningen publiceras 10 januari.

Exempel på frågor: Huvudmannaskap, tidsbegränsningar och åldersgränser för personlig assistans.

Pilar målade i en vägbana som visar hur trafiken ska flöda.
Funktionshinderpolitiken ska få en tydligare styrning. (Foto: Adobe stock)

2. Ny styrning av funktionshinderpolitiken

I november 2017 antog riksdagen ett nytt mål för funktionshinderpolitiken. Enligt målet ska politiken uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka jobbar en utredare med att konkretisera arbetet med att nå målet och ta fram metoder för att mäta och följa upp resultaten.

Sedan strategin för funktionshinderpolitiken löpte ut 2016 har det saknats ett samlat system för styrning och uppföljning på det funktionshinderpolitiska området.

När: Utredningen ska lämna sitt förslag senast 30 april

Exempel på frågor: Hur bryts det övergripande målet ner i konkreta delmål och hur ska principen om universell utformning genomföras i praktiken?

En lång alle av flaggstänger med olika nationerna fanor leder fram till en pampig byggnad i sten.
Det drar i hop sig till ny granskning av Sverige i FNs kontor i Geneve.

3. Sverige rapporterar till FN

Regeringen ska redovisa hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rapporten till den FN-kommitté som övervakar konventionen ska vara klar senast 1 oktober och innehålla svar på de frågor kommittén har ställt till Sverige.

När: Senast 1 oktober ska rapporten vara hos FN

Exempel på frågor: Hur går det med krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling och hur säkerställs universell utformning i samhällsplaneringen.

Se resterande frågor att ha koll på under 2019

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.