92 procent nöjda med sitt äldreboende

92 procent nöjda med sitt äldreboende
FUB

Allt fler av de äldre på Tiohundras vård- och omsorgsboenden uppger att de sammantaget är nöjda med sitt boende. I den senaste nationella enkätundersökningen är andelen nöjda uppe i 92 procent. Också hemtjänsten får fina resultat i brukarundersökningen – 98 procent är till exempel nöjda med personalens bemötande.

I undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen har alla över 65 år som bor i särskilt boende eller har hemtjänst fått frågor om bland annat trivsel, mat, bemötande och trygghet.

– Vi kan se en mycket glädjande trend, där andelen nöjda fortsätter att öka även i år. Dessutom är vårt resultat bättre än i såväl hela riket som i Stockholms län och Norrtälje kommun på 18 av 21 frågor, säger Ulrika Karlsson, verksamhetschef för Tiohundras äldreboenden.

Känner förtroende för personalen

På frågan ”brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?” är andelen positiva svar 96 procent. Lika tydligt blir de boendes besked om tryggheten på äldreboendet – här är också 96 procent nöjda. Nästan alla tycker också att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras, och känner förtroende för personalen.

– Det här är bästa tänkbara kvitto på att våra medarbetare och chefer gör fantastiska insatser som verkligen uppskattas av de boende, säger Ulrika Karlsson.

August Jansgården i topp

Allra bäst resultat – 100 procent nöjdhet på elva av de 21 frågorna – har demensboendet August Jansgården i Hallstavik. Också flera andra av Tiohundras åtta äldreboenden har 100 procent nöjdhet på en rad frågor.

Även om resultatet är mycket bra finns möjlighet till ytterligare förbättringar, enligt Ulrika Karlsson.

– Vi ser att alltför många av våra boende fortfarande besväras av ensamhet, även om vårt resultat är bättre än det på riks-, läns- och kommunnivå. Här pågår en satsning på aktiviteter för att motverka detta, och jag hoppas att vi kan se effekt av vårt arbete i nästa undersökning, säger Ulrika Karlsson.

98 procent nöjda med hemtjänstens bemötande

Också Tiohundras hemtjänst får goda betyg av kunderna i den nationella brukarundersökningen. Hela 98 procent uppger att de får ett bra bemötande av personalen, 91 procent säger att de känner förtroende för personalen och 90 procent är sammantaget nöjda med den hjälp de får av hemtjänsten.

– Jag vill verkligen ge en eloge till alla medarbetare och chefer, som jobbar hårt varje dag, dygnet runt för att ge våra kunder bästa tänkbara omvårdnad. Som alltid finns det utvecklingsmöjligheter inom vissa områden, som vi redan identifierat och nu jobbar vidare med. Vi ser till exempel att vi kan bli bättre på att informera om förändringar i insatserna, säger Gisela Palm, verksamhetschef för hemtjänst och personlig assistans.

Extra bra resultat i Rimbo

Tiohundras hemtjänst ligger i nivå med eller över riks- och länssnittet på de flesta av enkätfrågorna. Hemtjänsten i Rimbo sticker ut i positiv bemärkelse – här säger till exempel 93 procent av de som besvarat enkäten att de sammantaget är nöjda med hemtjänstens insatser och 99 procent är nöjda med personalens bemötande.

En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.