Alla barn förtjänar en bra sommar

Alla barn förtjänar en bra sommar
FUB

Barn med personlig assistans och LSS-stöd får inte ansöka om att vara med på Malmö Stads och Malmö Sommargårdars sommarkollo. Barn ska vara barn och inte begränsas utifrån sina hjälpbehov, skriver Roko Kursar (L) och Josefin Anselmsson (M) och kräver ändring.

Sommaren står för dörren och många barn i Malmö ser fram emot att få åka på sommarkollo tillsammans med klasskamrater och vänner. ”Stiftelsen Malmö Sommargårdar anordnar koloniverksamhet för barn i Malmö Stad. Alla barn som går i förskola/skola i Malmö eller är skrivna i Malmö och är mellan 5 och 13 kan söka till kollo” står det på Malmö Stads och på stiftelsen Malmö Sommargårdars hemsida.

Men den sorgliga sanningen är att alla Malmös barn inte är välkomna. Trots att målet med personlig assistans är att man ska få möjlighet att leva som alla andra, får barn med insatsen inte delta i Malmö Sommargårdars kollo. Det är för oss svårsmält och fullständigt förkastligt.

Tidigare somrar har det dock varit möjligt att låta barn med assistans delta på Malmö Sommargårdars kollo. Sedan dess har detta ändrats trots att det inte ens borde vara uppe för diskussion att vi ska särskilja våra barn beroende på om de ansöker om sommarkollo med eller utan assistans.

Att särskiljas och marginaliseras bara för att du har en funktionsvariation i stället för att få åka med sina klasskamrater och vänner till vardags är fullkomligt oacceptabelt. Kommunen och dess stiftelse bidrar på det här sättet aktivt till en negativ normalisering.

Inom LSS är det av yttersta vikt att man gör individuella bedömningar utifrån individens önskemål. I ett fall där ett barn nu blivit nekad sommarkollo handlar det enbart om en flickas muskler som ersätts av assistans. Och här är det alltså varken hon eller kompisarna, utan hennes kommun som väljer att begränsa och särskilja henne från hennes vänner och därigenom skapa en bild av att hon är annorlunda.

Hon är ett barn som vilket annat barn som helst. Med unika drömmar och mål, med samma behov av fritid och social gemenskap, men som behöver assistansen för att kunna delta. Det blir därför motsägelsefullt när insatsen i praktiken ska innebära utanförskap och marginalisering.

Det kan inte handla om kostnader. Assistansen bekostas av det som i assistansersättningen kallas assistansomkostnader. Och assistenterna är anställda av en assistansutförare med arbetsgivaransvar vilket även innefattar säkerhet för barnet och arbetsmiljö för assistenten. Således kostar det inte kolloverksamheten något och skulle därför inte kunna påverka antalet barn om man har en sådan målsättning.

Det kan inte handla om att assistenterna skulle ta upp plats från andra barn eftersom assistenterna är en del av individen och assistansbehovet är individuellt och inget man kan generalisera. De flesta barn som har assistenter som måste vara med under natten har vaken assistans vilket då innebär att det endast handlar om en stol bredvid barnets säng. Assistansbolagen är dessutom oftast flexibla och kapabla att lösa situationer för att tillgodose barnets behov och livskvalitet även om det innebär merkostnader för dem.

Om skolsköterskan, likt i detta fall, har gett grönt ljus till ett barn att få åka på kollo så betyder det att legitimerad personal anser att detta barn kan hantera kollovistelsen och har ett behov av det. Därför är en individuell bedömning av vad som är relevant och prioriterat redan gjord.

Sommargårdar kan inte heller ersättas med något alternativ utifrån grupptillhörighet. Det är kränkande. Vi är medvetna om att Malmö Stad även har koloniverksamhet med LSS. Där ingår exempelvis Vombsjögårdens kollo som riktar sig till de som är mellan 8 och 23 år och har en funktionsnedsättning men inte bor i LSS-bostad. Barn med personlig assistans måste dock själva få välja var de vill åka på kollo. Om man sedan inte blir antagen till att delta så ska det vara på samma grunder som för alla andra, inte på grund av en insats enligt LSS.

Att skriva alla, men mena några, visar på en oförmåga att se bortom fördomar och gruppering. Att det faller sig naturligt att utesluta och diskriminera människor. Framtidens vuxna Malmöbor får till sig att där finns skillnader mellan människor på grund av deras fysiska funktioner. Det är oacceptabelt. Riv i stället upp beslutet och låt alla Malmös barn vara välkomna till Sommargårdars kollo!

Roko Kursar (L)
Ordförande för Malmöliberalerna

Josefin Anselmsson (M)
Ersättare i Funktionsstödsnämnden i Malmö

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.