Åsa Regnér: Så ska vi få LSS att fungera bättre

Åsa Regnér: Så ska vi få LSS att fungera bättre
FUB

DEBATT. Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. Diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning ska upphöra.

Tillgängligheten ska förbättras. Att jobba och vara förälder ska vara möjligt även för den som har barn med funktionsnedsättning.

Förtroendet för LSS ska stärkas. Det är beskedet från Socialdemokraterna efter att den socialdemokratiska kongressen, partiets högsta beslutande organ, sagt sitt.

LSS-lagen är en viktig frihetsreform. Intentionerna bakom lagen är fortfarande giltiga, den ska främja att personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva som andra, få möjlighet till delaktighet i samhällslivet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor.

Men vi och många andra är oroliga för att LSS idag inte fungerar som det är tänkt och vi har under en tid sett flera fall som oroat oss.

Vi har pratat med personer som är berörda av LSS som upplever att verkligheten har blivit tuffare. Vi har pratat med personer som själva är i behov av hjälp och stöd, med föräldrar, barn och andra anhöriga. Med kvinnor och män som arbetar som personliga assistenter, med brukarorganisationer och assistansanordnare.

Får alla som har rätt till det stöd och hjälp idag? Riskerar människor att falla mellan stolarna utan hjälp från varken kommun, landsting eller stat? Vad kan vi göra för att LSS ska fungera bättre och leva upp till intentionerna med lagstiftningen?

 Det är frågor vi, som ansvarig minister respektive företrädare för Socialdemokraternas funktionshinderspolitiska nätverk, måste få tydliga svar på och lovar att ta tag i.

Vi följer noga vad som händer med personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälp och stöd. Vi träffar själva berörda människor, organisationer och företrädare.

Regeringen har samtidigt gett flera myndigheter i uppdrag att noggrant granska hur Försäkringskassans bedömningar förändras till följd av ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen som påverkar hur LSS ska tillämpas. Denna granskning ska vara klar i september i år. Men att följa utvecklingen är inte nog.
Källa: aftonbladet.se
Hela artikeln

asaregner[1]FOTO: Åsa Regnér, minister med ansvar för funktionshindersfrågor (S)

Kenneth Andersson.(1)jpgFOTO: Kenneth Andersson, ordförande i nämnden för funktionshinder och habilitering, Västerbottens läns landsting (S) och ansvarig för socialdemokraternas funktionshinderspolitiska nätverk

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.