Det är skamligt att höra er ljuga om LSS

Det är skamligt att höra er ljuga om LSS
FUB

Regeringen skyller på domar men besparingarna är ett rent politiskt beslut

Socialdemokraterna för ett skamligt och lögnaktigt spel för att lura opinionen att man nu står upp för LSS och för rätten till assistans.

Ledande företrädare för socialdemokraterna – statsminister Stefan Löfven, tidigare barn- och äldreminister Åsa Regnér, socialminister Annika Strandhäll och nu den nya barn- och äldreminister Lena Hallengren – går gång på gång ut med rent osanna påståenden om LSS och assistansen.

Lena Hallengren försökte under förra veckans presskonferens om ändrade direktiv till LSS-utredningen lägga ut nya dimridåer för att lugna väljarna inför valet.

Hon och andra ledande socialdemokrater hänvisar gång på gång till ett antal domar i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, angående grundläggande behov som gjort att Försäkringskassan tvingats dra in assistansen för 1 400 personer.

Detta är inte sant. Det är en utmanande lögn som samtliga dessa socialdemokratiska politiker måste veta inte har med verkligheten att göra.

När dessa domar kom – 2009, 2012 och 2015 – brydde sig ingen om dem, allra minst Försäkringskassan. 

Kerstin Benckert med sina tva sonerKerstin Benckert med sina två söner, som förlorade alla sina assistanstimmar för ett år sedan. Foto: Privat

Mina styvsöner Robert och Richard förlorade all sin assistans sommaren 2016. Då hade Försäkringskassan långt efter domen 2009 hört av sig för en regelbunden omprövning och till och med frågat om vi inte behövde flera timmar. Pojkarna har svår autism och utvecklingsstörning.

När sedan pojkarna förlorade all sin assistans – från 600 timmar i månaden till noll över en natt – så hänvisade kassan just till domen 2009, som man bara ett par år tidigare alltså inte hade brytt sig om.

Detta förfarande torde kunna intygas av alla de 1 400 personer – många med svåra funktionshinder – som förlorat sin assistans de senaste åren.

Det som förändrade Försäkringskassans inställning och rutiner var i stället regeringens regleringsbrev till kassan vid årsskiftet 2015–2016, som sa att ”ökningen av antalet timmar måste minska”. Innan detta regleringsbrev kom hade Försäkringskassan inte en tanke på att tolka domarna i HFD så som man nu började göra.

En handläggare på kassan förklarade också för oss i samband med att Robert och Richard under våren 2016 förlorade sin assistans att man ”fått nya direktiv”. Vi har detta samtal inspelat på band.

När regeringen nu ger LSS-utredningen tilläggsdirektiv och tar bort de tidigare direkta sparkraven, så gör det ingenting för alla de familjer som förlorat sin assistans de senaste åren.

bengt-westerberg-16Enligt förre socialministern Bengt Westerberg, som kan den här lagstiftningen bättre än någon annan, så är denna LSS-utredning bland annat till för att lägga över så mycket som möjligt av assistansen på de anhöriga – alltså sådana som min hustru som varje dag försöker få tillvaron att gå ihop med en indragen assistans för sina två autistiska söner. 

När då Stefan Löfven och tidigare Åsa Regnér i uttalanden och intervjuer upprepar att ”alla som har rätt till assistans ska få det”, så blir det ju rent lögnaktigt för alla som de senaste åren förlorat sin assistans.

När nu Lena Hallengren upprepar att ”alla som behöver assistans ska få det”, så är det lika lögnaktigt.

Besparingen på assistansen är ett politiskt beslut.

Jag har under hela mitt vuxna liv röstat på detta socialdemokratiska parti, samt på Vänsterpartiet, för att jag har trott att de solidariskt vill värna de svaga.

När nu en socialdemokratisk regering satsar 40 miljarder i den senaste höstbudgeten på praktiskt taget alla svagare grupper i samhället, utom just de som behöver assistans, så undrar jag hur ledande socialdemokrater kan se sig själva i spegeln?

Robert och Richard, som förlorat all statlig assistans och nekas kommunal assistans, samt övriga 1 400 personer som förlorat sin assistans, förväntar sig nog ett anständigt svar från Lena Hallengren.

Socialdemokraterna har blivit ett skamligt parti utan moralisk kompass.

Anders Hellberg, journalist och forfattareFOTO: Anders Hellberg, journalist och författare. Styvfar till Robert och Richard.
Källa: www.aftonbladet.se


”Regeringen skapar en ny grupp utstötta”

”Det sägs ofta att måttet på ett civiliserat samhälle är hur det behandlar sina allra svagaste – funktionshindrade personer och svårt sjuka barn. 

Regeringen skapar en ny grupp utstötta. Röstsvaga medborgare som lämnas åt sitt öde, helt utan rättigheter”, skriver Kerstin Benckert, mamma till två söner som förlorat all sin assistans.

FOTO: Kerstin Benckert
Mamma till två söner med funktionshinder

I höstbudgeten satsar regeringen på alla – utom på de allra svagaste. De många funktionshindrade som förlorat sin statliga assistans behandlas som parior av kommunerna – och Åsa Regnér lämnar dem åt sitt öde.

Neddragningarna inom assistansersättningen fortsätter. Regeringen måste därför ta sitt ansvar och förhindra att Försäkringskassan drar in statlig assistans innan kommunen har beviljat motsvarande stöd.

Asa Regner(51)Åsa Regnér, du säger att ”alla som har rätt till stöd ska få det och ingen ska riskera att hamna mellan stolarna”. Men dina spardirektiv till Försäkringskassan har snabbt skapat en ny grupp medborgare som står helt utan skyddsnät.

De som har fått sin personliga assistans indragen av Försäkringskassan blir bokstavligen talat utstötta. Ingen vill ta i dem och de är inte välkomna i någon kommun.

Plötsligt tar ingen ansvar och regering och myndigheter bara pekar på varandra.

Mer än tusen svårt funktionshindrade har nu fråntagits sin personliga assistans.

Flera tusen personliga assistenter har därmed förlorat sitt arbete – ibland det första de haft i Sverige. Många anhöriga har i stället fått sluta sina jobb eller blivit sjukskrivna på grund av den dubbla arbetsbördan.

Åsa Regnér, du angav först fusk och övervinster som skäl till att dra ner på den personliga assistansen. Sedan skyllde du på rättsväsendet och vägledande domar, och sedan på att domarna tillämpas för snävt. Men i dina direktiv till LSS-utredningen anger du statsfinansiella skäl till besparingarna.

Det finns ett riksdagsbeslut att svårt funktionshindrade ska få statlig assistans. Men du och regeringen vill till varje pris överföra kostnaden på kommunerna – och lämnar åt den enskilde att ta striden.

Många kommuner nekar rutinmässigt både personlig assistans och motsvarande hjälp, eller förhalar den i månader och år. De som drabbas har väldigt litet att sätta emot.

Funktionshindrade som har statlig assistans kan bo och leva var de vill, men de som nu sparkas ut av Försäkringskassan blir utstötta.

Minsta möjliga hjälp beviljas av kommunerna, om någon alls.

Den som ändå orkar försöka strida för sina rättigheter möts av vässade jurister från både Försäkringskassan och kommunerna, och kanske åratal av överklaganden.

Den statliga assistansen garanterade även svårt funktionshindrade en möjlighet att välja hur de ville bo och leva. Den gav föräldrar till svårt sjuka barn en chans att kunna behålla barnen hemma. Nu berövas de den möjligheten.

Det sägs ofta att måttet på ett civiliserat samhälle är hur det behandlar sina allra svagaste – funktionshindrade personer och svårt sjuka barn. Regeringen skapar en ny grupp utstötta. Röstsvaga medborgare som lämnas åt sitt öde, helt utan rättigheter.

Åsa Regnér, komplettera lagen nu och förhindra att utsatta personer sparkas ut av Försäkringskassan och lämnas utan skyddsnät. Stå upp för de allra svagaste, som du är satt att värna.

 

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.