Det här vill partierna i Kalmar

Det här vill partierna i Kalmar
FUB

Här kan du se vilka frågor som partierna i kommunfullmäktige i Kalmar prioriterar inför nästa val. Här får du också deras syn på några av de stora frågor som avgjorts under mandatperioden.

Vi ställde samma fråga till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige:

1. Vilken är er viktigaste valfråga?

2. Hur ser ni på den senaste mandatperioden?

3. Är det något beslut som har fattats som ni skulle vilja riva upp?

Dzenita Abaza (S)

Socialdemokraterna

1. Integration och trygghet är de viktigaste frågorna. Vi har tagit emot många som är väl mottagna och i aktiviteter och läser svenska. Nu går vi till nästa steg, att gå ut i arbete och självförsörjning. Enligt Arbetsförmedlingens och deras siffror har vi gjort ett bra jobb. Det finns säkert saker som vi kan kopiera från andra kommuner, men Kalmar ligger väldigt bra där har vi bättre siffror än jämförelsekommuner och riket. 

2. Vi är nöjda med pågående planering kring Tallhagsskolan och menar att det vore helt fel att riva upp beslutet. Vi tycker att det är en bra lösning och vi fortsätter det arbetet. Bakgrunden till LSS är att vi närmar oss 70 procent som har valt en privat entreprenör. Det var svårt för socialnämnden att få ekonomi i det som fanns kvar i kommunens regi.

Christina Fosnes (M)

3. LSS var en av den här mandatperiodens svåraste frågor för oss socialdemokrater. Men den personal som vill stanna i kommunen får göra det, och det var viktigt för oss att ha det med.

Moderaterna

1. Det handlar om välfärden, tryggheten och integrationen. Man har börjat att jobba med en avdelning som heter samhälle, arbete och välfärd men vi tycker att man måste göra mer, bland annat genom att utveckla samarbetet med näringslivet. Vi är det enda partiet som har ett alternativ till den nya skolan på Brofästet. Vi skulle vilja se att det är förvaltningar som flyttar in i de lokaler som Linnéuniversitetet lämnar. Norrgård blir vårt alternativ till ny högstadieskola. Vi vill ha en helt ny särskola.

2. Vi har sagt att vi skulle riva upp beslutet om Tallhagsskolan. Den är inte påbörjad ännu utan det finns ju bara planer och ritningar. Vi ställde oss bakom beslutet om privatisering av LSS eftersom vi fick besked om att det här skulle ske successivt för personalen så att chansen för att de skulle vilja följa med omsorgstagaren var större. Jag välkomnar att man tittar över det här på nationell nivå. Det som har hänt är att kommunerna har fått väldigt stora kostnader och det har drabbat omsorgstagarna.

3. Se svar ovan.

Sverigedemokraterna

Thoralf Alfsson (SD)

1. Trygghetsfrågor för både unga/gamla/kvinnor och invandringsfrågor.

2. SD har förhållit sig till verkligheten vilket övriga partier nu tvingats att inse. Fokus har nu hamnat på de frågor som vi drivit under flera mandatperioder. Tyvärr har innevarande mandatperiod att landet och kommunerna dragit på sig problem som vi troligen kommer att få leva med i decennier.

3. Beslutet att privatisera drygt 100 personliga assistenter skulle vi med stor sannolikhet ompröva. Detaljplanen för området vid Kungsgårdsvägen och väster om norra kyrkogården skulle vi också riva upp. Den är ett övergrepp på kommunens egen Grönstrukturplan. Trots stora protester från de boende i området körde den rödgröna majoriteten över befolkningen i området.

Ingemar Einarsson (C)

Centerpartiet

1. Vi har haft en väldigt positiv utveckling i Kalmar under många år och det viktiga är att den fortsätter, inte bara här i centrala stan utan också i de olika stadsdelarna och i tätorterna ute på landsbygden. Sen finns det självprioriterande frågor för nästa period och det är ju det här med integration och kompetensförsörjning men det är sånt som vi alla får förhålla oss till.

2. Jag tycker att de lokaler som vi fick till Tallhagsskolan kom som en skänk från ovan. Vi behövde fler lokaler till skolan och vi kunde lösa upp surdegen med särskolan som har haft dåliga lokaler under lång tid. Det var ett klipp för kommunen att få tillgång till de här lokalerna, så det är absolut inte ett beslut som vi vill riva upp. LSS ska rulla igång i den nya regimen nu och jag hoppas att det ska fungera bra, och jag tycker att det finns alla förutsättningar för att det ska göra det. Det är redan nu en stor del av assistansen som har bedrivits i privat regi.

3. Nej, vi känner att vi har fått bra respons för det arbete vi har gjort här i kommunen och vi har fått genomslag för våra frågor.

Max Troendlé (MP)

Miljöpartiet

1. Klimat- och miljöfrågorna. Vi har inte satt våra specifika valfrågor ännu, men vi kommer att prioritera klimat- och miljö och psykisk ohälsa. Vi vill stärka upp elevhälsan och ungdomsmottagningarna där det behövs fler kuratorer eftersom väntetiderna är för långa. Vi har bland annat tittat på att justera upp parkeringsavgifterna som inte höjts på länge för att finansiera det. 

2. Både bra och dåligt. Vi är väldigt missnöjda över kommunens köp av Guldfågeln arena. Dessutom har man subventionerat flyget vilket vi var helt emot. Vi fick dock igenom höjda ambitioner kring det nya reningsverket vilket kommer att ha positiva effekter under lång tid framöver. Dessutom fick vi igenom en handlingsplan för giftfria förskolor och skolor. Vi har också fått igenom att statsbidragen från regeringen har gått till att hjälpa civilsamhället att fixa boende till ensamkommande, som annars hade varit hemlösa.

3. Den nya skolan röstade vi för. Men LSS-beslutet tycker vi att man bör följa framåt. Kommunen har försämrat sitt klimatkompenseringssystem och beslutat att lägga de pengarna på att köpa in flygbiobränslen utan att utreda var det får bäst effekt. Det beslutet skulle vi riva upp.

Liberalerna

Carl-Henrik Sölvinger (L)

1. Förskolan och skolan i Kalmar. Där ser vi att vi behöver göra kraftiga förbättringar. Framförallt inom förskolans område ser vi att vi behöver tillföra nya pengar för att ge pedagogerna och våra barn en bra start. Sen har vi också mycket tankar kring skolan med höjda lärarlöner som jag skulle vilja se om jag skulle ha mer inflytande.

2. Vi i Liberalerna sa ja till Tallhagsskolan med ett antal förbehåll och vi fick respons för dem. Det handlade bland annat om hur man ska göra hämtning och lämning säker och om hur man skulle klara skolidrottens behov och om hur den här skolan skulle påverka andra skolors framtid. Och vi har ett antal frågor som vi bevakar nu när den här skolan skrivs in i detaljplanen. Vi vill inte riva upp beslutet för vi behöver fler platser inom skolan, framförallt i centrala Kalmar. Jag är inte orolig över övergången till att lägga ut LSS på entreprenad och jag vet att det har varit bra möten med personalgrupperna som ska gå över. 

3. Det stora ärendet den här mandatperioden har varit arenan. Nu är den i kommunens ägo och processerna är över. Nu gäller det att se framåt bevaka så att skattebetalarna får avkastning på den här fastigheten som man nu äger. Det är också viktigt att vi behandlar alla föreningar lika.

Vänsterpartiet

Bertil Dahl (V)

1. Det är att vi garanterar välfärden, att vi fortsätter att anställa fler inom förskolan, skolan och omsorgen. Då tillhör naturligtvis vinster i välfärden inte det systemet. Vi ska se till att alla skattepengar används till det som de är avsedda för, alltså den kommunala verksamheten.

2. Jag tror att det vore förödande att riva upp beslutet om Tallhagsskolan ur många aspekter. Dels är ett beslut taget som visar hur vi kan skapa en skola och en mötesplats för många ungdomar. Dessutom är det bra ekonomi. Om man river upp det innebär det stora ekonomiska åtaganden för kommunen.

3. Beslutet om att privatisera personlig assistans som var ett dåligt beslut ur många aspekter. Det ställer problem för både de människor som berörs och för de personer som hade en trygg heltidsanställning inom Kalmar kommun och gjorde ett bra jobb.

Kristdemokraterna

Christopher Dywik (KD)

1. Vi driver hårt att de äldre som finns på våra äldreboenden ska få vara med och laga mat. Det sociala innehållet på äldreboenden och träffpunkterna är viktigt. Vi vill ha en integrationsplan som tar upp jobb, aktivering och introduktion. Vi vill att man ska anpassa nybyggnation efter områden och bygga på landsbygden.

2. Vi har fått igenom jättemycket. Vi har drivit på att landsbygdsskolor har renoverats. Vi ville att kommunen skulle anställa en bredbandssamordnare. Det var man helt emot men nu har man gjort det. Familjecentralen i Lindsdal är något vi drivit både i kommunen och gentemot landstinget. Men vi gillar den nya storskolan eftersom den innebär att de lägre årskurserna får mer plats.

3. Det finns mycket. Man gav bygglov i ett grönområde längs med Kungsgårdsvägen, där var vi helt emot den norra delen där eftersom vi tycker att det gröna borde ha en plats även i lägenhetsbebyggelse.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.