En bluff att välfärdsbolagen läcker skattepengar

En bluff att välfärdsbolagen läcker skattepengar
FUB

I dagarna röstar riksdagen om förslaget om begränsning av vinster i välfärden. Förslaget har kritiserats skarpt och skulle, om det införs, innebära att många friskolor, privata förskolor, boenden för äldre och funktionshindrade, hemtjänstföretag och företag som bedriver personlig assistans tvingas lägga ner.

Regeringen och Vänsterpartiet har motiverat sitt förslag med många felaktiga argument. Inte minst påståendet att välfärden läcker skattemedel, när privata utövare tillåts dela ut vinster.

Men de privata utövarna kostar inte mer – de får lika hög eller lägre ersättning än de kommunala för samma tjänster.

Samtidigt visar undersökningar att de privata aktörerna levererar bättre eller lika bra kvalitet på nästan alla områden inom välfärden. Och vinsterna är små, de utgör mindre än 1 procent av välfärdens samlade resurser.

Skatteläckage från välfärdsbolag är alltså en bluff. Men tyvärr finns ett verkligt skatteläckage, som består av omfattande ineffektivitet i kommunerna. En ny studie som gjorts av analysföretaget WSP på uppdrag av Svenskt Näringsliv, visar att 374 miljoner kronor förslösas i Östersunds kommun varje år, till följd av bristande effektivitet.

Östersund är en av de kommuner i undersökningen där exempelvis förskolan och äldreomsorgen bedrivs till högre kostnader än förväntat, men ger lägre resultat än förväntat. 

De resurser som skulle frigöras om Östersunds kommun blev lika effektiv som de bästa kommunerna skulle räcka till en skattesänkning på 3,49 kronor. Eller en förstärkning med 4 400 nya platser i grundskolan eller särskilt boende för 500 personer inom äldreomsorgen. Och detta alltså utan att personalen behöver springa snabbare eller att tulla på kvaliteten, utan bara genom att kommunen arbetar lika smart och genomtänkt som jämförbara kommuner gör redan idag.

Exakt vad som görs fel i Östersund vet vi inte. Men vår studie visar att de mest effektiva kommunerna sällan gör något märkligt eller hemlighetsfullt för att uppnå sina fina resultat. Det handlar om grundläggande saker som tydliga politiska mål, bra budgetstyrning, bra dialog inom olika delar av förvaltningen och en öppenhet för privata aktörer som skapar konkurrens. 

WSP:s kostnadsjämförelse tar hänsyn till att det finns strukturella olikheter mellan kommunerna som medför kostnadsskillnader som inte går att påverka. Ändå finns alltså en stor potential för effektivare resursanvändning. För att klara utmaningen med en större andel unga och äldre i befolkningen är det också nödvändigt att få mer värde för varje skattekrona.  

Östersund utgör ett bra exempel i verksamheten för stöd och service till funktionshindrade där kommunen levererar hög kvalitet till låg kostnad. I övrigt finns det områden där det finns potential för förbättring och effektivisering.

Östersund skulle kunna gå före i debatten, ta tag i de brister som finns och visa att man menar allvar med att varje skattekrona i välfärden ska användas på bästa sätt.

Susanne Andersson Pripp, vd Hotell Ett/TESU Förvaltning AB

Adam Brånby, delägare Woolpower

Eva-Märet Nordenberg, vd och rektor Böle Byskola

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.