Experten: Därför kan det vara en fördel med adhd

Experten: Därför kan det vara en fördel med adhd
FUB

”Människan hade aldrig koloniserat planeten utan adhd”

Nyfikna idésprutor som tänker utanför boxen och har förmåga att hyperfokusera.

Det kanske inte är detta man associerar till adhd – men det borde man.

–  Det är dags att prata om det positiva med adhd, säger psykiatern Anders Hansen, aktuell med boken Fördel ADHD.

Säg adhd och du tänker kanske på en trotsig pojke som klättrar på väggarna och inte kan sitta still i skolbänken. En person som tar uppmärksamhet från undervisningen och blir en störande faktor för de ”lugnare” eleverna.
Du tänkte kanske inte på framgångsrika, härliga och drivna kvinnor som Kristin Kaspersen, Isabella Blondinbella Löwengrip och Brita Zackari? Även vår nationalikon Pippi Långstrump hade nog kunnat sälla sig till den här coola skaran kvinnor.

Mer kreativa

Den ensidiga, negativa bilden av adhd vill Anders Hansen, överläkare i psykiatri, nu nyansera en gång för alla med sin bok Fördel ADHD, som kommer ut i augusti. Han har tidigare gett ut succéböckerna Hälsa på recept och Hjärnstark, som tar upp fördelarna med fysisk aktivitet för hur vi mår såväl fysiskt som psykiskt.

–  Jag vill belysa en annan sida av adhd, som jag tycker får för lite ljus på sig. Jag tycker att adhd allt för ofta lyfts fram som något negativt i samhället, man glömmer att det också kan innebära fördelar, säger han.

Till exempel, nämner han, är personer med adhd i regel mer kreativa än andra. Särskilt när det gäller att komma med nya idéer.

–  Man har ofta lättare att tänka utanför boxen, se saker ur nya vinklar och att komma med lösningar som andra missar, det har man sett i studier.

Konstnär och adhd

FOTO: THINKSTOCK

Ofta presterar personer med adhd bättre i kreativitetstester. Man har i regel en hjärna som är mer mottaglig för nya intryck, och blir då mer flexibel. På så vis tar man till sig mer information och förnimmelser, och ju mer av detta man får desto mer ökar möjligheten att koppla informationen och intrycken på ett oväntat och kreativt sätt, säger Ander Hansen.

– Det är nog ingen slump att många konstnärer och kreatörer har drag av eller har adhd, det hänger liksom ihop.

Men i dagens samhälle, där vi redan i tidigt stadium, som 6-åringar, tvingas in i den konforma skolan, så blir adhd lätt ett handikapp, säger han. För det är klart, om man är mer mottaglig för nya intryck, har ett större tankeflöde, är mer lättdistraherad och impulsiv och har svårare att koncentrera sig, så blir det svårt att sitta ner i skolbänken en hel dag.

Tidigare inget handikapp

– Men då ska man komma ihåg att dagens obligatoriska skola bara har funnits i 200 år. Innan dess ansågs det inte som ett handikapp att vara öppen för nya intryck, vara påhittig och ständigt på gång, säger Anders Hansen.

Han menar att de här egenskaperna blir negativa i skolan när vi trycker ihop alla i en och samma form, men de var positiva när vi en gång i tiden levde nära naturen. Att vara uppmärksam på minsta lilla vindpust, att reagera instinktivt på intrycken. Att höra kvistar knaka och på så vis vara förberedd på fiender och snabbt kunna fly. Eller att höra eller se ett potentiellt byte och snabbt kunna vara på benen och fånga det. Det var en styrka förr i tiden.

FOTO: THINKSTOCK

Vanligt bland entreprenörer

– Tidigare skedde inlärning mer i form av learning by doing. Man lärde sig saker i ett sammanhang, genom att till exempel tolka djur på savannen. Abstrakt katederundervisning och att lära sig genom att läsa i böcker passar nog inte alla, säger Anders Hansen.

Han tror inte att det är ett sammanträffande att adhd är överrepresenterat bland entreprenörer. Att vara hyperaktiv, vilja göra många saker samtidigt, få saker gjorda, spränga gränser, det hänger samman med entreprenörskap.

–  För 20 000 år sedan tänkte nog en person med adhd: ”Vad finns bakom nästa horisont?” I dag tänker hon kanske: ”Hur utvecklar vi bankbetalningar bättre” och startar ett nytt företag inom detta.

Kan hyperfokusera

Att ha adhd är ju starkt förknippat med att ha koncentrationssvårigheter. Men faktum är att det finns få som är så bra på att hyperfokusera som de med adhd. Man är då ofta antingen eller: disträ eller hyperfokuserad. Att hyperfokusera kan vara en nackdel, när man spelar tv-spel eller fastnar framför Facebook i timmar, så att skola och jobb blir lidande. Men det kan också vara en fördel, menar Anders Hansen:

–  En entreprenör som är fullständigt uppslukad av en uppgift och arbetar timme efter timme kan åstadkomma underverk. Ta till exempel en låtskrivare som blir fullständigt besatt av en melodi och inte nöjer sig förrän det blir en världshit.

Den här extraordinära förmågan till koncentration menar Anders Hansen var en fördel i jägarsamhället, när man behövde kunna hyperfokusera för att finna ett byte.

Gen kopplad till adhd

Forskare har hittat ett antal gener som är förknippade med en högre sannolikhet att utveckla adhd. Och det intressanta är att de som bär på en av de vanligaste generna, DRD4, blir i regel mer välnärda i ett jägar- och samlarsamhälle än de som inte bär på genen.

Samtidigt har forskarna sett att i jordbrukssamhället, som procentuellt funnits en väldigt liten del av människans tid på jorden, är det en fördel att inte bära på den här genen. I ett sådant samhälle, där man systematiskt behöver planera inför morgondagen, så har man alltså en nackdel av att vara impulsiv, hyperaktiv och lättdistraherad.

– Personer med adhd har alltså sämre förutsättningar i de nyare former av samhällen som människan skapat. Men i ett historisk perspektiv har adhd-dragen varit en tillgång, säger Anders Hansen.

Hade inte befolkat jorden utan adhd

För 80 000 år sedan gick människan över sundet från Afrika till Asien, och på endast 50 000 år koloniserade människan hela planeten – och har till och med åkt till månen.

– Det här är en helt ofattbar utveckling på väldigt kort tid. Det här hade förmodligen aldrig hänt utan människor med adhd! De som var otåliga och nyfikna och hela tiden ville veta vad som fanns bakom nästa krön, och nästa, och nästa, säger han.

Genen vanligast i Sydamerika

De som bosatte sig på vägen, de hade förmodligen inte adhd i samma utsträckning. De som gick allra längst, det vill säga vandrade hela vägen bort till Sydamerika, de hade sannolikt i högre grad adhd, menar Anders Hansen. I dag vet man att hela 50 till 70 procent av befolkningen bär på genen DRD4 i Sydamerika, där också störst del av befolkningen på jordklotet diagnostiseras med adhd. Att jämföra med i Kina, där bara 0 till 5 procent av befolkningen bär på genen, och där också diagnosen adhd är relativt ovanlig.

–  Samtidigt ska man ha respekt för att det är svårt att jämföra förekomst av adhd i olika länder, eftersom inställningen till att utreda diagnosen varierar, påpekar Anders Hansen.

Här få 30 procent adhd-medicin

De flesta har drag av adhd, man skulle kunna säga att det finns en gråskala och någonstans på den finns just du. Gränsen för att få diagnosen och därmed bli berättigad till medicinering har flyttats ner på gråskalan, anser Anders Hansen. I vissa delstater i USA går så stor del som 30 procent av befolkningen på adhd-medicin.

– Det tror jag är fel väg att gå. Jag tror inte att så många behöver medicin, många gånger räcker det med anpassning i skolan, arbetet och livet. Vi behöver inse att alla är olika, att alla slags människor behövs i samhället och att man inte kan pressa in alla i samma fyrkant.

Med det sagt vill Anders Hansen inte på något sätt bagatellisera adhd, när det kommer till dem som har väldigt utpräglade drag av hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och impulsivitet.

– För den här gruppen kan medicinering många gånger vara livräddande, säger han.

Vanligast bland pojkar

I Sverige diagnostiseras i dag 5 procent av pojkarna med adhd medan bara 2 procent av flickorna diagnostiseras.

Kan det stämma att adhd är vanligare bland män?

– Nej, adhd är troligtvis lika vanligt bland kvinnor. Den stora skillnaden mellan könen är att diagnosen ofta märks mer bland män, eftersom de oftare har hyperaktiva drag.

Många tjejer med adhd har mindre av just de hyperaktiva dragen, och har framför allt problem med koncentration och uppmärksamhet – är disträa och drömmande. En stor grupp kvinnor är alltså inte som seriefiguren Dennis, och går därför obemärkt förbi.

Artikeln publicerades ursprungligen i Women’s Health


Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.