Fler assistenter ger minus i kassan

FUB

Behovet av personlig assistans och hemtjänst har varit betydligt större under 2018 än vad Individ- och familjenämnden budgeterat för. Det resulterade i ett resultat på drygt minus 27 miljoner kronor.

Samtidigt har i stort sett alla andra verksamheter gjort ett bättre resultat än budgeterat.

Genom att förstärka öppenvården och arbeta med behandlingsråd och HVB-team har den köpta vården minskat och antalet placeringar på HVB, Hem för vård och boende, minskat jämfört med 2017. Antalet placeringar är dock fortfarande för högt för att få en budget i balans.

– Vi har de senaste åren utveckla öppenvården och stödet till den enskilde. På så sätt har vi lyckats minska antalet externa placeringar och stöder barn på hemmaplan i större utsträckning, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

– Det är också glädjande att vi kan konstatera att inga vräkningar av barn har skett under det föregående året, säger vice ordförande Björn Kjellsson (L).

Nämndens prognos för förra året var minus 26 miljoner kronor men underskottet blev alltså större.

Individ – och familjenämnden ser också en del förbättringar. Genom att exempelvis aktivt arbeta med hållbar arbetsmiljö och effektivisera utredningsprocesserna har utredningstiderna inom barn och unga kortats ner.

– Detta är ett mått på att vi har en stabilitet i personalgrupperna. Som det ser ut nu närmar vi oss målet att klara handläggningstiderna på max 120 dagar, vilket är stor förbättring från föregående år, säger Lundgren.

Andelen heltidsanställda inom nämndens verksamheter ökade under 2018, från 78 procent till 82 procent. Andelen tillsvidareanställda ligger kvar på samma nivå som föregående år. Det pågår arbete med samplanering för att nyttja de resurspass som frigjorts. Till exempel testas olika poolverksamheter inom ordinärt boende och daglig verksamhet.

Nämnden vill att kommunstyrelsen avskriver 18,2 miljoner kronor för viten, kostnader för heltidsinförandet samt att 3,3 miljoner kronor av ej förbrukade investeringsanslag överförs till 2019.

Vid onsdagens sammanträde behandlades även en ramjustering med anledning av att de nära 22-årsarbeten med kommunikationstjänster som totalt finns i kommunen, från och med årsskiftet, placeras i verksamheterna och organisatoriskt tillhör berörda förvaltningar. Detta har stadsdirektören beslutat.

Vänsterpartiet yrkade återremiss på den frågan eftersom de menar att ställningstagandet bör beredas politiskt innan nämnden tar beslut.

Partiet anser att det saknas ett underlag och analys för beslutet. Detta fick de dock inte gehör för.

Individ- och familjenämnden delade dessutom ut 1,1 miljoner kronor till sociala föreningar för 2019. Bland de föreningar som fick bidrag fanns bland andra Bris, IOGT medmänniska, Umeå frivilliga samhällsarbetare, Umeå spelberoendeförening och KRIS Umeå.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.