Vi undanröjer hotet mot LSS-lage

Vi undanröjer hotet mot LSS-lage
FUB

Catharina Bråkenhielm: Hela tanken med LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor.

Efter den senaste tidens oro och larmrapporter om hur Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, efterlevs presenterar vi nu ett åtgärdspaket om LSS. Bland annat innehåller paketet ett förslag om att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det var något som hotades i och med en dom i Högsta förvaltningsdomstolen nyligen.

Vår avsikt är att assistans ska kunna beviljas även för stunder mellan de specifika aktiva insatserna eftersom det annars blir svårt att genomföra assistansen i praktiken. Assistansen ska även fortsättningsvis möjliggöra för eget boende, föräldraskap, arbete och aktiv fritid på det sätt som det var tänkt när lagen tillkom.

Samtidigt föreslår vi en tillfällig lagändring som innebär att Försäkringskassan inte ska göra några nya tvåårsomprövningar i avvaktan på LSS-utredningens betänkande. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna.

Dessutom ska kommunerna få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning och enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Hela tanken med LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för dem som har en allvarlig funktionsnedsättning. LSS var och är den viktigaste frihetsreformen för alla med en omfattande funktionsnedsättning.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen räknar med att ett lagförslag ska lämnas till riksdagen i januari.

Catharina Brakenhielm -1Foto: Catharina Bråkenhielm
Riksdagsledamot (S)
Fyrbodal

 

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.