FN presenterar preliminära resultat om Agenda 2030 och funktionshinderspolitiken

FUB

Den 3 december släpper FN en rapport om hur funktionshinderpolitiken kommit in i länders arbete med Agenda 2030. Redan nu finns en sammanställning över de preliminära resultaten.

I september 2015 antog världens ledare i FN:s regi 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Målet är att göra framsteg inom områden som hälsa och utbildning, jämställdhet och en hållbar miljö. Agendan inkluderar situationen för personer med funktionsnedsättning och den 3 december släpper FN en rapport om arbetet med funktionshinderfrågorna inom Agenda 2030.

– Rapporten kommer att fungera som en nollmätning som visar hur det ser ut i dagsläget och därmed vara till hjälp i det fortsatta arbetet för länderna och FN:s olika organisationer. Den kommer också att innehålla goda exempel på hur man kan arbeta med funktionshinderfrågorna, säger Arvid Lindén, utredare på Myndigheten för delaktighet, MFD, och som ingår i en referensgrupp inom FN för arbetet med hur funktionshindersperspektivet kommer in i Agenda 2030.

Utforma samhället så att alla kan delta

Funktionshindersperspektivet innebär att man har en förståelse för att människor är olika och har varierande funktionsförmåga och att samhället redan från början utformas så att alla kan delta. I Agenda 2030 är funktionshindersperspektivet uttalat och ska finnas med i genomförande och i uppföljning av agendan i sin helhet.

– Den ger verktyg att inkludera funktionshindersperspektivet inom alla samhällsområden, vilket vi nu ser bland exempelvis Sveriges kommuner, säger Arvid Lindén.

I mars 2016 tillsatte den svenska regeringen Agenda 2030-delegationen, en statlig kommitté som arbetar med att stödja och stimulera arbetet. Delegationen tog fram en nulägesanalys av de 17 globala målen och presenterade sex prioriterade områden för Sverige att arbeta med.

Myndigheter bidrar med expertkunskap

Samma år gav regeringen 86 statliga myndigheter i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030, bland annat MFD. I redovisningarna har myndigheterna bedömt inom vilka mål och delmål deras verksamhet har störst inverkan, nationellt och internationellt. Samma år startade ett forum med 40 myndigheter som med sin expertkunskap samverkar kring Agenda 2030. 

– MFD inkluderar Agenda 2030 som ett perspektiv i prioriteringar och styrning och det genomsyrar vårt uppföljningsarbete av funktionshinderspolitiken, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD.

I juni 2018 presenterade regeringen en handlingsplan över hur Sverige ska prioritera arbetet kring Agenda 2030 under de närmaste åren och i oktober presenterades en rapport om arbetet med global hälsa i genomförandet av agendan.

– Vi på MFD vill bistå regeringen med att säkerställa att funktionshindersperspektivet genomsyrar arbetet med Agenda 2030, både internationellt och här i Sverige, säger Malin Ekman Aldén.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.