Framåt för samarbete med att genomföra funktionshinderspolitiken

FUB

MFD:s och länsstyrelsernas gemensamma uppdrag att stödja kommuner och landsting i genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen går framåt. Efter snart ett år av förberedelser och kartläggning går projektet snart in i nästa fas.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna stödja kommuner och landsting i deras funktionshinderspolitiska arbete. Tillsammans med MFD har länsstyrelserna genomfört en kartläggning av hur det funktionshinderspolitiska arbetet ser ut i kommuner och landsting och vilka stödbehov som finns för att arbetet ska kunna utvecklas.

– Genom att arbeta tillsammans med länsstyrelserna, som har kännedom och kontakter inom sitt län på ett sätt som MFD inte har, så har MFD möjlighet att nå ut i hela landet på ett sätt som annars är svårt för en liten myndighet i Sundbyberg, säger Axel Ingvarsson, projektledare på MFD.

MFD har bland annat deltagit på seminarier och workshopar som anordnats av olika länsstyrelser, exempelvis i Östergötland och Örebro. Myndigheten har där fått möjlighet att diskutera hur förutsättningar och utmaningar ser ut i små kommuner i glesbygd.

Möjligt att anpassa stöd

Resultaten av arbetet så här långt visar tydligt att kommunernas och landstingens arbete varierar stort beroende på storlek, resurser, geografi, demografi, tradition, med mera.

– Vi visste att det fanns stora olikheter, men att förstå mer exakt på vilket sätt är värdefull kunskap för alla oss som jobbar på MFD. Det gör det möjligt för oss att nå varje kommun utifrån dess förutsättningar, och dessutom se till att stödet är anpassat efter hur det ser ut lokalt och regionalt.

På torsdag den 29 november samlas länsstyrelsens och MFD:s gemensamma nätverk, där alla länsstyrelser samt MFD är representerade, i Stockholm för att diskutera kartläggningsarbetet och utifrån det hur det gemensamma stödjande arbetet gentemot kommuner och landsting ska ta form under 2019 och 2020.

Det är tredje gången nätverket träffas och det kommer att fortsätta träffas minst två gånger per termin under resten av uppdraget. Därutöver finns det arbetsgrupper där MFD och olika länsstyrelser tillsammans arbetar med specifika frågor.

Uppdraget ska delredovisas till regeringskansliet senast den 14 december 2018 och den 13 december 2019 samt slutredovisas senast den 1 mars 2021.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.