Här kan ni ta del av IfAs Valmanifest – 2018

Här kan ni ta del av IfAs Valmanifest – 2018
FUB

fAs Valmanifest 2018

I denna skrift framgår hur Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) vill att den personliga assistansen ska vara uppbyggd för att säkra assistansberättigades rättigheter och behov.

Statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen.

Statligt huvudmannaskap är viktigt för att assistansberättigade inte ska behandlas olika beroende på var man bor, eller blir fast i en kommun. Om kommunen är huvudman och inte prioriterar den personliga assistansen kan assistansberättigades beslut påverkas till det sämre, vilket också är en erfarenhet som assistansberättigade har. Assistansberättigades rättigheter kring den personliga assistansen kan bara tillförsäkras genom att staten tar ansvar för insatsen.

 

Återställ LSS-intentioner!

De senaste årens utveckling har lett till att färre beviljas personlig assistans och personlig assistans beviljas många gånger i sådan omfattning att en inte kan leva upp till LSS-intentioner. Utgångpunkten måste vara att personer i behov av personlig assistans beviljas insatsen i den utsträckning det behövs för att kunna leva som andra. Det måste vara möjligt att genom insatsen leva jämlikt och med full delaktighet.

 

LSS är en rättighetslag som ska säkra att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva på det sätt som den enskilde själv väljer. Självbestämmande och inflytande är grunden för att kunna uppnå goda levnadsvillkor. Den enskilde ska avgöra vad man behöver personlig assistans med, när personlig assistans behövs, vem som ska utföra den personliga assistansen och på vilket sätt, vilket var tanken när LSS tillkom.

 

Kostnaderna för den personliga assistansen ifrågasätts ständigt, men LSS är en rättighetslag och rättigheter ska inte stoppas av restriktivt hållen ekonomi. Personlig assistans är en kostnadseffektiv insats och leder till ekonomiska vinster för samhället i form av delaktiga medborgare som kan vara arbetstagare, föräldrar, konsumenter som alla medborgare.

 

Personer i behov av personligt stöd med grundläggande behov, frekvent återkommande i vardagen, ska kunna beviljas personlig assistans.

IfA vill att 20-timmargränsen för de grundläggande behoven ska revideras, eftersom gränsen skapar en otrygghet för assistansberättigade och det sätts onödigt fokus på beräkning av tid för de grundläggande behoven. Det avgörande måste vara om en person klarar sina grundläggande behov på egen hand eller inte.

 

Återställ tillämpningen av grundläggande behov – de grundläggande behoven ska bedömas i sin helhet och inte fragmentiseras.

De grundläggande behoven är i sig sådana känsliga och integritetsnära behov att de i sin helhet ska anses vara grundläggande behov, inte fragmentiseras.

 

Det ska inte krävas psykisk funktionsnedsättning för att annan hjälp som kräver ingående kunskap ska vara grundläggande behov. Behovet av annan hjälp som kräver ingående kunskap är grundläggande behov.

 

Kommunikation ska inte kräva ingående kunskap för att ses som ett grundläggande behov.  Att både kunna ta emot och ge korrekt information ska omfattas av det grundläggande behovet kommunikation.

 

Bedömningen av rätten till personlig assistans ska göras med lagens målsättning som grund och konsekvenserna för den enskilde ska beaktas vid bedömning av rätten till personlig assistans.

Att uppnå goda levnadsvillkor och ha möjlighet att leva som andra med jämlikhet och full delaktighet är viktiga målsättningar, som också måste beaktas i samband med beviljandet av insatsen. Assistansberättigades självbestämmande och inflytande ska också beaktas. Det är således den assistansberättigade som avgör hur personen vill leva sitt liv och vad som är goda levnadsvillkor för just den personen och hur mycket personlig assistans som behövs för att kunna leva på det sätt som personen vill. Den subjektiva värderingen måste därför ha avgörande betydelse vid prövningen av rätten till och omfattningen av personlig assistans.

 

Egenvård ska kunna ses som personlig assistans. Egenvård som hänför sig till de grundläggande behoven ska bedömas som grundläggande behov.

Det är viktigt för assistansberättigade att behov av personlig assistans med egenvård också kan tillgodoses genom personlig assistans. Det följer också av Socialstyrelsens ställningstagande. Allt annat vore orimligt. Egenvård handlar om sådana moment som personer utan behov av personlig assistans kan utföra genom anvisning från sjukvården. Då måste också en personlig assistent kunna assistera med detta som en del i den personliga assistansen. Och om egenvården har med de grundläggande behoven att göra så ska det kunna bedömas som grundläggande behov vid prövningen av rätten till personlig assistans.  

 

Beslut om personlig assistans ska bestå så länge den enskildes behov inte förändras. De enskilde måste kunna förlita sig på att insatsen består för att kunna skapa sig ett liv som andra medborgare kan. Besluten ska vara tydliga och lättförståeliga.

Kontinuitet och trygghet var en grundpelare redan när den personliga assistansen kom till. Detta måste också förverkligas i tillämpningen. Assistansberättigade måste kunna känna sig trygga i att en förändrad rättstillämpning inte plötsligt leder till att beslutet om personlig assistans försämras. Rättigheter som en gång beviljats ska bestå så länge den enskildes behov inte förändras.

 

Ta bort tvåårsomprövningarna.

Rättigheter som en gång beviljats ska bestå. När personlig assistans beviljas så krävs det att funktionsnedsättningen är varaktig. Det finns därför ingen anledning att regelbundet ompröva ett beslut om personlig assistans. Tvåårsomprövningar leder bara till otrygghet för den assistansberättigade och onödig administration och onödiga kostnader för samhället. Det är förstås viktigt att det finns möjlighet för assistansberättigade att ansöka om personlig assistans i större utsträckning vid förändrat behov. I övrigt kan möjligheten för beviljande myndighet följa rättsprinciperna för när ändring av gynnande beslut är tillåtet.

Läs fortsättningen på Ifa:s hemsida här eller Ladda ned som pdf här.

 

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.