Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Vi kan inte annat än ropa på hjälp!”

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA – ”Vi kan inte annat än ropa på hjälp!”
FUB

Regeringen måsta agera för den personliga assistansen nu! Det kräver Ifa, Intressegruppen för assistansberättigade i ett brev till regeringen efter att Försäkringskassan gått ut och varnat för konsekvenserna den nya HFD-domen från 13 juni.

All väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Det blir enligt ett brev från Försäkringskassan till regeringen några konsekvenser av HFD-domen från jun i år.
Ifa skriver i brevet till regeringen:

Om assistansen ska bedömas på det sätt som Försäkringskassan nämner i sin skrivelse kommer assistansen att styckas upp i så små beståndsdelar att den inte kommer att vara genomförbar och därmed återstår endast punktinsatser. Insatsen personlig assistans finns då inte mer

Vilhelm Ekensteen vädjar till riksdagen och alla i samhället
– Nu fordras bred solidaritet med oss assistansberättigade om vi inte åter ska slås ut ur samhället och försvinna i handikapplägenheternas och institutionsboendets instängdhet och isolering. Vi kan inte annat än ropa på hjälp! Försäkringskassans konsekvensanalys av HFD:s dom talar sitt tydliga språk.

– Till riksdagen säger vi: Låt inte detta ske. Till alla säger vi:

Hjälp! Låt inte detta ske.

Vilhelm Ekensteen, Ordförande IfA

Läs Försäkringskassans skrivelse här.

IfA tillskriver regeringen – Börja agera!

IfA har tillsänt en skrivelse till socialdepartementet och socialutskottet.
Ni måste agera kring den personliga assistansen nu!
Härmed vill Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) framföra följande.

Försäkringskassan har tillskrivit regeringen den 20 oktober 2017 angående Högsta förvaltningsdomstolens dom 2017 ref 27, som handlar om bedömningen av andra personliga behov inom personlig assistans. I skrivelsen kan bland annat detta stycke återfinnas: ”Försäkringskassan har inga möjligheter att utan stöd i lag eller förordning göra något för att mildra konsekvenserna av domen. Anledningen till att Försäkringskassan väljer att särskilt uppmärksamma regeringen på domen är alltså att den kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”.

Under de senaste åren har funktionsrättsrörelsen och brukarrörelsen tagit upp att Försäkringskassans hårda åtstramningar far illa åt de assistansberättigade och ingen har reagerat eller agerat, utan hundratals, ja till och med tusentals assistansberättigade, har fått stora försämringar i möjligheten att leva som andra och till det kommer även de familjemedlemmar och anhöriga som drabbas.

Nu signalerar även Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler och rättschefen Eva Nordqvist om konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens senaste stora avgörande inom den personliga assistansen – en dom meddelad den 13 juni 2017.  I domen behandlas andra personliga behov som omfattas av rätt till personliga assistans.  Det är alla assistansbehov som inte ingår i de grundläggande behoven. De ska nu nagelfaras och stora delar plockas bort.

Snart finns ingen som helst möjlighet kvar att leva som andra och det sammanhållna stödet är ett minne blott, eftersom varje liten del i assistansen plockas bort, bit för bit. Om assistansen ska bedömas på det sätt som Försäkringskassan nämner i sin skrivelse kommer assistansen att styckas upp i så små beståndsdelar att den inte kommer att vara genomförbar och därmed återstår endast punktinsatser. Insatsen personlig assistans finns då inte mer.

När assistansen kom var en viktig grund för införandet att insatsen skulle vara sammanhållen och ge möjlighet att leva som andra. Det saknades i det stöd som då fanns i form av t ex hemtjänst. Den personliga assistansen skulle möjliggöra ett kontinuerligt och tillförlitligt stöd under dagen, för att kunna tillgodose assistansbehov, både förutsedda och inte förutsedda, spontana och inte spontana infall i vardagen, precis som livet ser ut för andra. Insatsen skulle ske utifrån individens behov, och utformades som en rättighet – med emfas – en rättighet. Denna rättighet uttöms nu allt mer. Den har snart ingen värdighet kvar och att kalla den nu helt uppstyckade insatsen för personlig assistans är ett hån mot oss assistansberättigade och visar på total ignorans för vår rätt att vara delaktiga i samhället som andra.

IfA har protesterat mot konsekvenserna av Försäkringskassans handläggning, som grundas på regeringens regleringsbrev och mot Högsta förvaltningsdomstolens handläggning, som visar på okunskap kring livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Räddningen av assistansreformen måste börja nu. Ni måste stå upp för oss alla.

Ni måste lyssna och agera nu!

vilhelm_ekensteen24_900_16
Vilhelm Ekensteen, Ordförande, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

 

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.