Kalmar kommun JO-anmäls av mamma till handikappad

Kalmar kommun JO-anmäls av mamma till handikappad
FUB

”Har vi inte lagar som förhindrar detta är Sverige inte någon rättsstat längre”, skriver hon.

En mamma till en funktionshindrad dotter har anmält Kalmar kommun till Justitieombudsmannen, JO. Anmälan rör kommunens beslut om att privatisera den personliga assistansen.

 

Beslutet klubbades igenom i kommunfullmäktige för snart två år sedan och innebär att kommunens personliga assistans ska läggas ut på entreprenad.

I sin anmälan till JO skriver mamman att kommunen hellre satsar pengar på arenaköp, nya idrottsanläggningar, Iron Man, stora skrytbyggen, jättehotell och utbyggnad av hamnområdet.

”Trots det stora överskottet framhärdar politikerna i det misslyckade och infekterade assistansärendet, som också orsakat en spricka i det socialdemokratiska partiet. Det handlar bara om prestige!”, skriver hon och listar fyra punkter som hon anser att kommunen inte tog hänsyn till när de fattade beslutet:

– tunga medicinska skäl hos brukarna

– intyg och uttalanden från specialistläkare med lång kännedom om brukarna

– situationen för en lojal och yrkeskunnig assistentkår med lång erfarenhet av brukarna och deras individuella handikapp.

– förtvivlade anhöriga, som bäst av alla, förstår konsekvenserna av beslutet och får leva med det.

Mamman riktar även stark kritik mot kommunikationen från socialförvaltningen och kommunens sida.

”Under de två år som gått har ingen information från socialförvaltningen eller kommunen gått ut till brukare och anhöriga. Vi har nåtts av vad som hänt i frågan genom lokalpressen”.

I den avslutande delen av anmälan hävdar mamman att LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inte längre gäller i Kalmar kommun.

”Jag anser att en sådan hantering av samhällets svagaste och mest utsatta grupp som Kalmar Kommun har visat, är så allvarlig att den egentligen är ett fall för Europakommissionen för Mänskliga Rättigheter”, skriver hon och fortsätter:

”Vem skyddar den lilla människan mot ett övergrepp, som man vet ger livslånga skador både fysiskt och psykiskt och som faktiskt kan vara livshotande? Kan verkligen en myndighet få handla så? Har vi inte lagar som förhindrar detta är Sverige inte någon rättsstat längre”.

Bakgrunden till beslutet om att privatisera den personliga assistansen är en beräkning från socialförvaltningen som visar att förändringen kommer spara kommunen sju miljoner kronor per år.

Kritik mot både uträkningens riktighet och beslutet har tidigare framförts av bland andra Vänsterpartiets Bertil Dahl samt fack och assistenterna själva.

FAKTA

JO (Justitieombudsmannen):

JO ska särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.
Källa:

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.