Konferens om uppföljning av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030

Konferens om uppföljning av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030
FUB

I november 2017 beslutade riksdagen om nya mål för funktionshinderpolitiken och att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara utgångspunkten.

Men hur ska detta följas upp?

Frågan kommer att diskuteras fredagen den 25 maj vid konferensen ”Kan vi mäta bättre? – Statistik och uppföljning av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030” . Konferensen arrangeras av Från snack till verkstad, ett arvsfondsprojekt som drivs av Funktionsrätt Sverige.

Vid konferensen deltar svenska och internationella forskare och representanter från myndigheter. Vi får bland annat veta hur svenska myndigheter arbetar med statistik och uppföljning och vad vi kan lära av andra politikområden och länder.

Tid: 25 maj kl 08:30 – 16:00

Plats: Coor Konferens, Tegelbacken 4 A, Stockholm

Press/ackreditering: kontakta lars.lindberg@funktionsratt.se

Program

9.00 Inledning, Lars Lindberg, projektledare, Från snack till verkstad

9.15 En rättighetsbaserad politik för delaktighet och jämlikhet,

Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet

9.40 Så följer Myndigheten för delaktighet upp svensk funktionshinderpolitik,

Emelie Lindahl, avdelningschef MFD

10.00 Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken,

Martin Olauzon, utredare

10.15 Kaffe

10.40 Uppföljning av bristande tillgänglighet i kommunerna,

Anna Zoteeva, jurist, Med lagen som verktyg

10.55 Statistik och indikatorer i rapporteringen av funktionsrättskonventionen,

Jan Tøssebro, professor, NTNU

11.30 Lunch på egen hand

12.45 Utvecklingen av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i EU, Berth

Danermark, professor emeritus, Örebro universitet

13.15 Lika möjligheter, stöd och service till personer med funktionsnedsättning?

– artikel 19 och 25, Karin Flyckt, sakkunnig, Socialstyrelsen

13.45 Varför behöver vi jämlikhetsdata? Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik

14.15 Kaffe

14.45 Statistisk uppföljning av Agenda 2030, Sara Frankl, SCB

15.10 Panelsamtal:

Emelie Lindahl, avdelningschef MFD,

Berth Danermark, professor emeritus, Örebro universitet,

Jan Tøssebro, professor, NTNU,

Karin Flyckt, sakkunnig, Socialstyrelsen,

Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

15.50 Avslutning, Lars Lindberg


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.
Funktionsratt sverige

 

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.