Kristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler”

Kristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler”
FUB

Socialutskottets Ordförande Emma Henriksson kritiserar regeringen för att uppmana Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

– Det leder bland annat till att handläggarna får ett uppdrag att bevilja färre timmar.

Oro över assistansreformen

Emma Henriksson säger att hon är orolig för vad som håller på att hända med assistansreformen. LSS har, som hon säger, en mycket hög ambitionsnivå men att man kan kräva det av en välfärdsstat som Sverige. Nu är hon orolig för de signaler som kommer från sittande regering.

– Mest konkret blev det när finansminister Magdalena Andersson upprepade gånger gick ut och ställde ökade kostnader för migration mot kostnader för assistansberättigade.

Fler barn som överlever

En annan sådan signal menar hon är regeringens uppmaning till Försäkringskassan i det senaste regleringsbrevet att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

– Fusket är en angelägenhet för oss alla men det är inte i den omfattningen som man först trodde. Det här är en stor post i statsbudgeten men vi måste veta vad de egentliga orsakerna till kostnadsutvecklingen är så vi kan planera långsiktigt.

Vi vet att det är fler personer som får assistans och att det är fler timmar men det betyder inte att det går till rätt personer. Det kan finnas personer som nekas timmar som de enligt lagstiftningen borde ha rätt till.

Emma Henriksson pekar på en helt annan utveckling i samhället som orsak till kostnadsökningen:

– Det är till exempel många fler barn som inte skulle ha överlevt för några decennier sedan som räddas idag. Många av dem får stora behov. Vi kan inte bara se till att de överlever utan måste se till att de faktiskt får leva också.

LSS-utredningen måste se till helheten

Emma Henriksson anser att en av den kommande LSS-utredningen viktigaste uppgifter är att få en helhetssyn. Den besparing som regeringen vill göra genom sin uppmaning till Försäkringskassan behöver inte vara en besparing för samhället i stort.

– Assistansen kan ge möjligheter att arbeta och vara skattebetalare. Tar man bort assistansen så kanske skattebortfallet är lika stort som besparingen på assistanstimmarna.
Källa: assistanskoll.se
Hela artikeln
Emma Henriksson (KD)FOTO: Emma Henriksson (KD)

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.