Lex Sarah – Specialisering, rekrytering och teamarbete ska korta handläggningstider

Lex Sarah – Specialisering, rekrytering och teamarbete ska korta handläggningstider
FUB

Rekrytering, utbildning, specialisering och bättre möjlighet till samarbete är några av de insatser som funktionsstödsförvaltningen nu genomför med syfte att korta handläggningstider (utredning och beslut) inom LSS.

I en kartläggning som funktionsstödsförvaltningen genomfört gällande utredningar inom LSS framkom att handläggningstiden för flera ärenden översteg sex månader. (Totalt 81 ärenden, varav 26 barn, majoriteten inom personlig assistans.) Funktionsstödsnämnden bedömer att de långa handläggningstiderna utgör risk för allvarligt missförhållande och gör därför en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Åtgärder

Enhet myndighet, i funktionsstödsförvaltningen, bedriver myndighetsutövning inom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att korta handläggningstiderna har enheten bland annat:

  • Tagit fram gemensamma rutiner för handläggningsprocesser.
  • Sektionerna har utökats från två till tre. Bättre förutsättningar för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom sektionerna har skapats.
  • Enheten har regelbundna avstämningar gällande handläggningstider med ledningsgruppen för avdelningen.
  • För att säkerställa förhållandet till rättspraxis kommer handläggarna gå utbildning med extern jurist, ha regelbundna möten med stadsjuristerna för konsultation samt få ärendehandledning.
  • För att särskilt utveckla och säkerställa barnperspektivet har medarbetarna påbörjat utbildning inom området och ett samarbete med en barnstrateg ska inledas.
  • I dag finns 36 biståndshandläggare, rekrytering av ytterligare fyra handläggare pågår.

För mer information, kontakta: Sema Soer, avdelningschef,
mobil:
0704-345817

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Erica Hoff Ardengård, kommunikatör, 
funktionsstödsförvaltningen, mobil: 070-839 85 97

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.