Löftet: ”Ska satsa 700 miljoner kronor per år”

Löftet: ”Ska satsa 700 miljoner kronor per år”
FUB

Väldigt nära valet bjuder nu ­partierna över varandra med ­löften om den personliga assistansen – som plötsligt blivit politiskt het.

Här är de åtta riksdagspartiernas löften i frågan.

VÄNSTERPARTIET

Vill förstatliga assistansen

 Vill förstatliga den personliga ­assistansen.

 Vill ändra lagen så att grundintentionen i LSS uppfylls. ”Att barn blir nekade assistans för hjälp med ­andningen är orimligt”.

 Bedömningarna vad gäller ­assistans måste göras utifrån ­människors faktiska behov.

 De barn som har behov av assistans för att leva ett liv som andra ska få assistans.


MILJÖPARTIET

Vi vill skjuta till en miljard extra

 Vill skjuta till en miljard kronor per år så att alla funktionshindrade ska få det stöd de har rätt till.

 LSS-lagen ska förtydligas så att ”lagens intentioner kan säkras
i praktiken”.

 Vill återgå till den rättspraxis som gällde före domen om egenvård 2012.

 Andningshjälp och sondmatning ska ses som grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans.


SOCIALDEMOKRATERNA

Lagen måste göras tydligare

 Vill satsa mellan 700 miljoner och en miljard kronor extra per år på den personliga assistansen.

 Andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Den som ­behöver hjälp med sondmatning eller andningsstöd ska få assistans för det.

 Vill reformera LSS och förtydliga lagstiftningen så att den ger bättre möjligheter för dem med funktionsnedsättning att leva självständiga liv.


CENTERPARTIET

Ska satsa 700 miljoner per år

 Kräver lagändring som slår fast att andning och sondmatning är grundläggande behov som ska ge lagstadgad rätt till assistans.

 Vill satsa 700 miljoner kronor ­årligen för att säkerställa att när ­lagändringen trätt i kraft ska dessa människor få statlig assistans.

 Vill återupprätta intentionerna med LSS och ge alla funktions­hindrade ”rätten att leva som alla ­andra”.


LIBERALERNA

Vill avskaffa åldersgränsen

 Vill förtydliga lagen och återställa LSS till ”den frihetsreform den en gång var”.

 Vill satsa ytterligare 1,5 miljarder kronor på assistansen.

 Vill förstatliga assistansen.

 Vill avskaffa de regelmässiga ­tvåårsomprövningarna samt avskaffa den övre åldergränsen för assistans.

 Vill avskaffa uppdelningen i grundläggande och andra personliga ­behov.


MODERATERNA

Barn måste få bo kvar hemma

 Barn med omfattande och ­varaktig funktionsnedsättning ska ha rätt till personlig assistans.

 Barn som har behov av sond­matning och andningsstöd ska få assistanshjälp för det.

 Vill säkerställa att alla barn som har behov av assistans får den hjälp de behöver och har möjlighet att bo kvar hemma hos sina ­familjer.


KRISTDEMOKRATERNA

Man ska inte bara överleva

 Vill säkra LSS så att de som ­behöver ersättning ”kan leva, inte bara överleva”.

 Vill tillsätta en snabbutredning för att återupprätta LSS.

 Vill fortsätta utveckla LSS så att även föräldraskap och att ha ­arbete ska räknas som grund­läggande behov för funktions­hindrade.


SVERIGEDEMOKRATERNA

Vill ompröva avslagsbeslut

 Vill återställa de ursprungliga ­intentionerna med LSS.

 Vill tydliggöra i lagen vad som ska ingå i grundläggande behov.

 Sondmatning, andning och ­andra egenvårdsåtgärder ska ­räknas som grundläggande behov.

 Kräver omprövning av besluten för dem som fått avslag eller ­neddragning av assistansen under de senaste åren

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.