LSS-utredaren: Förslaget begränsar inte antalet timmar

LSS-utredaren: Förslaget begränsar inte antalet timmar
FUB

Var femte assistansanvändare hänvisas till kommunala LSS-insatser. Samtidigt slår LSS-utredaren Gunilla Malmborg tillbaka mot kritiken från funktionshinderrörelsen.

Det har varit sågat och utskällt sedan lång tid tillbaka, men det är först idag som förslaget från LSS-utredningen är offentligt. Som väntat lägger utredningen förslag som innebär att staten blir ensam huvudman för den personliga assistansen och att barn under 16 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar inte längre ska kunna få personlig assistans. Dessa grupper ska istället hänvisas till nya kommunala LSS-insatser.

Förslagen innebär att antalet assistansanvändare kommer att minska rejält. Enligt utredningen berörs ungefär 2000 barn och 900 personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kritiken mot förslaget att inte längre bevilja personlig assistans till barn har mötts av hård kritik från funktionshinderrörelsen. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar menar att förslaget leder till att barn och deras familjer förlorar rätten att leva som andra och att barnen i många fall kommer att tvingas flytta till institutioner.

Gunilla Malmborg försvarar dock sitt förslag och menar att den nya LSS-insatsen ska ge ett bredare och bättre stöd än dagens assistans. Genom att kommunerna blir ansvariga för insatsen kan de få ett helhetsperspektiv på stödet efter som att de redan ansvara för många andra insatser runt barnen som skola och barnomsorg.

– Jag tycker att det blir en ändamålsenlig insats. Kommunen kan garantera insyn, kvalitet och uppföljning och kompetens, säger Gunilla Malmborg.

Samtidigt innebär förslaget att rätten att själv välja personal försvagas och att kommunerna får mer makt över hur stödet ges. Enligt Gunilla Malmborg ska dock insatsen utformas så att självständighet och inflytande garanteras.

– Föräldrar ska ha inflytande över vem som anställs, barnen ska ha inflytande. Vi skriver att utformningen av insatsen ska likna den personliga assistansen. Sedan är det förstås upp till kommunerna att hitta bra driftsformer.

Utöver stödet till barn föreslår utredningen ytterligare två nya LSS-insatser. Den ena är specifikt inriktad på personer med psykisk funktionsnedsättning medan den andra, som kallas personlig service och boendestöd, siktar på att ge stöd till personer som idag har LSS-insatsen ledsagarservice eller insatser enligt Socialtjänstlagen.

Läs hela artikeln här.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.