LSS-utredningen är ett väldigt svek

LSS-utredningen är ett väldigt svek
FUB

I februari kunde SVT berätta att den utredning om lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, som regeringen tillsatt skulle ­komma med mycket svårsmälta förslag. Bland annat skulle barn under tolv år och äldre över 80 år inte länge ha rätt till personlig assistans.

Ett vrål av missnöje fick Stefan Löfven att ta avstånd, och i april meddelade barnminister ­Lena Hallengren (S) att målet med utredningen inte längre var att kostnaderna för assistansersättningen ska sänkas.

I december kommer utredningen i sin helhet, men redan i går fick vi en liten försmak av vad som är på gång. I en debattartikel i Svenska Dagbladet har funktionshinderrörelsen redovisat vad som kommer att föreslås.

Bland annat förordas en schablon för alla med assistansersättning på 15 timmar i veckan. Det skulle innebära att personer med stora behov måste flytta till särskilda boenden. Assistans för barn under 16 år försvinner och ersätts med en ny insats. Det kan leda till att föräldrar måste bära ett större ansvar för sina barns behov eller skicka barnen till boenden. Människor som har stödbehov på grund av psykiska funktionsnedsättningar ska inte längre ges rätt till personlig assistens och insatsen ledsagarservice – som finns för människor med synnedsättning – ska avskaffas.

För staten innebär det här en besparing på en halv miljard. Det är ungefär lika mycket som det 2017 kostade det gemensamma att betala ut RUT-avdrag. Politik handlar om prioriteringar.

Sedan LSS-reformen infördes 1994 har Sverige blivit ett bättre samhälle. Med en personlig assistents hjälp kan människor – som tidigare skulle ha varit hänvisade till ett boende på en institution – bo kvar hemma och leva ett värdigare och friare liv. Det kostar pengar. För mycket pengar, tycker regeringen.

Ett ”fullständigt haveri” kallas LSS-utredningen nu av funktionshinderrörelsen.

Ett historiskt svek skulle man kunna lägga till.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

One Response to "LSS-utredningen är ett väldigt svek"

  1. Detta Om etablerade politiker som nu hemfaller till ren cynism och med ett maktbegär utan att känna medkänsla eller någon empatisk förmåga mer än för kostnader och uppdela mänskor som i Positivt prediktivt värde (ppv) är ett begrepp inom statistiken som definieras som andelen av dem som testas positiva för en sjukdom som verkligen är positiva. Det positiva prediktiva värdet beror på prevalensen i populationen, en hög prevalens ger högt ppv. och att nu lämna mänskor med minskat stöd eller något helt annat stöd eller helt drar bort stödinsatser av likgiltighet hur mänskors psykiska och fysiska hälsa påverkas och framkallande av en meningslöshet och som blir ett liv som längre inte har en mänsklighet
    eller en mening i livet utan en förvaring till minsta kostnad och man räknas inte längre som en mänsklig individ med behov och egen vilja med drömmar att kunna påverka sitt liv utan onaturlig grymhet sadism av likgiltighet för de mänskor som inte uppnår de resultat av sina kostnader har reducerats eller sparats in helt och hållet och därmed ses som en tärande kostnad för ett hot mot samhällsekonomin så ses man som skadedjur som man kan ta till vilka sätt och metoder man anser behöva för att minimera eller få bort kostnaden än hur detta påverkar en mänskas mentala hälsa eller fysiska hälsa tas ingen barmhärtighet längre till det lidande eller de risker man skapar att man blir vållande till annans död eller förtidig död inte häller tar man notis om sin hänsynslöshet leder till en mänskas skälv-mord av den råhet att bortse från att det rör sig om mänskor med mänskliga behov utan enbart har man omvandlas till tärande kostnad och ses som skadedjur som inte är användbara eller kan tillföra samhället något utan skall reduceras minska, nedbringa, sänka, inskränka, dra in på, krympa, skära ned, decimera; förkorta; utföra reduktion göra reduceringsmål med ett cyniskt sätt utan att bry sig om sin egen medverkan gör som kommunen befaller leder till eller vilka konsekvenser reducera logisk följd, följd, påföljd, verkan, resultat följdriktighet, rätlinjighet, fasthet, logik drabbar oss och om jag länge farit illa och lever i misär är ett bevis på att jag inte hör till den övriga mänskligheten och längre inte har rätten att få leva i detta samhälle som medborgare men att o-möjlig-göra att mina två katter kan få kattsand och katt mat så har de ännu visat sin härskarteknik utan att giva efter varken på den insats de håller inne med eller vara soppas medgörliga att katterna kunde få kattsand och mat är inte detta en härskarteknik av likheten av sadism om man nu plågar mig tills mitt liv tar en ände men vad har katterna hjort kommunen för ont?

    Reply

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.