Majoriteten presenterar sina satsningar

Majoriteten presenterar sina satsningar
FUB

Budgeten är en satsning på välfärd och ett ännu bättre Kristinehamn

Ekonomi. De senaste åren har kommunen haft goda ekonomiska resultat. Det har gjort att vi bland annat minskat de löpande kostnaderna för pensionsutbetalningar och har kunnat investera med våra egna pengar istället för att behöva låna.

Även om det gått bra finns orosmoln för de närmaste åren. Kostnaderna riskerar att öka mer än intäkterna, bl.a. på grund av den kraftiga befolkningsökningen tidigare år, som i och för sig är mycket positivt, men det har medfört att vi behöver utöka verksamheten inom framförallt barnomsorg och skola. Också nödvändigt med satsningar inom socialtjänsten för att minska arbetslösheten ännu mer. Inom socialtjänsten är det ökande antalet äldre en utmaning. Både behov av hemtjänst och behov av boenden ökar.

Den budget som vi antagit för nästa år utgår från de här förutsättningarna. Trots det har vi kunnat göra satsningar som är bra för Kristinehamnarna. Driftbudgeten är framförallt en satsning på ökad välfärd. Mycket tack vare regeringens satsningar på välfärd.

Nästa års budget innebär att skolan och socialtjänst får mer pengar för att möta ökade behov och volymökningar. Tillsammans handlar det om cirka 30 miljoner kronor. För socialnämnden handlar det bland annat om ett nytt boende för äldre personer med psykisk ohälsa, ett mobilt sjukskötersketeam, höjd bemanning på särskilda boenden för äldre, korttidsboende för personer med funktionsnedsättning, mer resurser för personlig assistans samt mer pengar till ökade behov av hemtjänst. För skolan handlar det om pengar till barnomsorg, särskola samt integrationsinsatser.

När det gäller investeringar så kan vi genom kommunens goda ekonomi göra satsningar utan att behöva låna så stora belopp. Kommunens lån uppgår för närvarande till 325 miljoner och det är mycket lågt i förhållande till andra kommuner.

Nästa år gör vi investeringar för 99 miljoner när det gäller skattefinansierad verksamhet. Investeringarna handlar bland annat om ny förskola i Ölme, utbyggnad av särskilda boenden för äldre, skatepark i den nya stadsparken, ett nytt LSS boende, underhåll och förstärkning av hamnen, underhåll av fastigheter, nytt bostadsområde i Vålösundet. Dessutom underhåll av våra gator och förbättringar av våra cykelvägar.

2020 planerar vi bland annat att köpa en ny bokbuss, ytterligare särskilt boende för äldre, ny gymnastikhall med hoppgrop, ombyggnad av Hacklehemsskolan som bland annat ska innehålla ny förskola och Presterudsskolan byggs om för andra ändamål, påbörja renovering av Kvadraten och Stadsbondgården, samt fortsatt underhåll av fastigheter och vägar. Det blir också en renovering av curlinghallen.

Det här är några av de investeringar som planeras de närmaste två åren.

Redan tidigare beslut innebär att vi bygger en stadspark och bygger om torgen. Vi bygger teknik- och innovationscenter och det är samlokaliserat med Brogårdsskolan. Vi bygger klart Södermalmsskolan. Det här innebär att vi då byggt om och nytt vid Stenstalidskolan ,Djurgårdsskolan samt Södermalmsskolan. Viktigt för våra elever och pedagoger. Sedan 2014 har vi också fått fyra nya förskolor och nu planerar vi ytterligare en vid Hacklehem för att kunna minska barngruppernas storlek

Christina Larsson (MP)
Bjarne Olsson (S)
Anne-Marie Wallouch (V)

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.