Mandatperiodens största misslyckande

Mandatperiodens största misslyckande
FUB

”Ju närmare valet vi kommer desto svettigare blir frågan om LSS och personlig assistans. KD initierar flera riksdagsdebatter och jag med flera har engagerat oss på länsnivå.”

Det börjar bli dags att summera mandatperioden. Många frågor och ämnen har debatterats och diskuterats. Sen bränner det till ordentligt. När människovärdet och tilliten till samhället ställs på sin spets!

Hösten 2015 läcker ett mail ut från finansdepartementet där statssekreteraren uppmanar övriga departement inkl. Socialdepartementet att hitta ”kreativa” lösningar för att permanent minska regeringens kostnader. Förslag som ges i mejlet är ”avveckling av insatser och utbetalningar”. Besparingsåtgärderna ska återkopplas till statssekreteraren inom två veckor.

Kalla Fakta avslöjar i sitt program ”Spelet om assistansen” att regeringens tal om fusk är en väl använd taktik för fler länders regeringar som valt att spara på funktionsnedsatta. Kanske en av de ”kreativa lösningar” som Finansdepartementet uppmanade Socialdepartementet att återkomma med.

FOTO: Jimmy Loord (KD), riksdagskandidat.

”Vad har vi fått för samhälle när kommunerna måste tillsätta expertteam för att säkra individens rätt till omsorg?”

Jimmy Loord (KD), riksdagskandidat.

Med hänvisning till fusket inom LSS påbörjas här en åtstramning av funktionshinderpolitiken som inte sett någon motsvarighet sen LSS-lagstiftningen infördes. Sedan 2015 har antalet personer som får personlig assistans minskat med närmare 1 500 personer. Med tanke på befolkningsökningen skulle man kunna tro att antalet skulle öka. Denna åtstramning av de som behöver samhällets stöd allra mest, innebär att staten nu sparar 4-5 miljarder årligen. Regeringen sparar mer på dessa individer än vad man gör på några andra.

En utredning tillsätts för att ta fram förslag för en förändrad LSS-lagstiftning. Även den innehåller ett tydligt besparingsdirektiv. Ett utkast från regeringens utredare läcker ut som innehåller förslag om att barn under 12 år inte ska kunna beviljas assistans, samt att äldre över 80 år inte ska kunna få assistans.

FN går här ut hårt och kritiserar den socialdemokratiskt ledda regeringen för besparingsdirektiv inom LSS och assistansersättning och påminner regeringen om att Sverige år 2012 ratificerade FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen hade förmodligen inte räknat med ett så stort motstånd. Ju närmare valet vi kommer desto svettigare blir frågan om LSS och personlig assistans. KD initierar flera riksdagsdebatter och jag med flera har engagerat oss på länsnivå.

Situationen blir till slut ohållbar för ansvarig minister Åsa Regnér som lämnar sin post. Lena Hallengren tillträder som ny ansvarig minister och fastställer i början av sitt uppdrag att spardirektivet ligger fast.

Regeringen har nu stoppat tvåårsomprövningarna och Lena Hallengren ångrade sig en månad senare och gav beskedet att besparingsdirektivet till utredningen nu tas bort men att utredaren har att förhållas sig till gällande budgetramar. Jag förmodar att det handlar om den nya lägstanivå som är ett resultat av en besparing på 4-5 miljarder årligen.

Utredningen har förlängts till den 18 dec. 2018 och förmodligen har vi ingen ny lag på plats fören tidigast år 2020. Vad händer under tiden med de som blivit av med sin personliga assistans? Kommer de få upprättelse? Vad händer under tiden med de som kommer in med nyansökningar? Jo, de hårda bedömningarna kvarstår.

I Nybro kommun har jag varit politiskt drivande i framtagandet av ett expertteam som har i uppgift att säkra alla underlag till Försäkringskassan. Nyligen vann vi en dom över Försäkringskassan i Kammarrätten. Det är en seger i sig, framförallt för individen.

Men vad har vi fått för samhälle när kommunerna måste tillsätta expertteam för att säkra individens rätt till omsorg?

LSS är förmodligen en av mandatperiodens största misslyckande för regeringen. Och även om den lokala debatten tystnat något så är det fortfarande mycket som står på spel.

Den 9 september hoppas jag på en ny politik som sätter människovärde före penningvärde.

När du är som svagast ska välfärden vara som starkast!

FOTO: Jimmy Loord (KD), riksdagskandidat.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.