Minst fyra av tio assistansanvändare riskerar färre timmar

Minst fyra av tio assistansanvändare riskerar färre timmar
FUB

Den senaste domen om personlig assistans från Högsta förvaltningsdomstolen kan få stora konsekvenser för många assistansberättigade, enligt Försäkringskassan.

I en skrivelse till socialdepartementet varnar Försäkringskassan för att följderna av domen kan få svåröverskådliga konsekvenser för många användare.

I domen, som föll i juni i år, slog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att transport till och från fritidsaktiviteter inte är ett så kallat övrigt personligt behov som ger rätt till personlig assistans. Det konkreta fallet handlade om en person som ansökte om personlig assistans för att bli skjutsad av en personlig assistent till och från sina fritidsaktiviteter. Kommunen där personen bor avslog dock ansökan om assistans under transporten med hänvisning till möjligheten att åka färdtjänst. Däremot beviljades assistans för stöd under själva aktiviteten.

I sin dom gav HFD kommunen rätt. Domstolen menade att det inte är alla personliga behov som ger rätt till personlig assistans. Det särskilda stöd som en person behöver ska också i någon mening vara kvalificerat för att det ska ge rätt till personlig assistans, skriver domstolen. Därtill ska insatsen som den personliga assistenten utför ha en ”direkt och konkret koppling till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet”.

Inte heller idag beviljar Försäkringskassan alltid assistansersättning för tid mellan olika hjälpbehov. Men det finns undantag som används regelbundet. Det handlar bland annat om tid i anslutning till olika aktiviteter utanför hemmet. Där beviljas ersättning för hela den tid det tar att genomföra en aktivitet om det annars inte skulle vara möjligt att genomföra aktiviteten. Det handlar också om så kallad väntetid eller beredskap som kan beviljas om en person behöver hjälp under dygnsvilan utan att detta kräver ständig övervakning.

Effekten av domen är nu att det blir stopp för detta. Enligt Försäkringskassans tolkning av domen lever dessa situationer inte upp till kravet på att stödet är kvalificerat. Konsekvenserna av detta blir svåröverskådliga, menar myndigheten i skrivelsen till Socialdepartementet.
Källa: funktionshinderpolitik.se
Hela artikeln

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.