”Nu JK-anmäler vi Försäkringskassan”

”Nu JK-anmäler vi Försäkringskassan”
FUB

Efter avslöjandet i SVT om att Försäkringskassan kringgår domen i Högsta förvaltningsdomstolen och fortsätter att avslå assistans för barn med sondmatning, är måttet nu rågat.

Vi anser att Försäkringskassan ägnar sig åt domstolstrots och detta måste Justitiekanslern granska, skriver Maria Persdotter och Henrik Petrén, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

DEBATT | ASSISTANS

De senaste åren har barn med sondmatning fått indragen personlig assistans, eller nekats när de ansökt för första gången. Försäkringskassan har hävdat att sondmatning inte ska ge rätt till assistans eftersom det inte är ett grundläggande behov. Däremot har mat som kommer in via munnen betraktats som ett grundläggande behov av myndigheten. RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har hela tiden sagt att mat är mat, oavsett hur den kommer in i kroppen, och att även sondmatning därför ska ge rätt till personlig assistans.

13 april fick vi rätt. Då förkunnades en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen skriver ”I förarbetena till lagen (LSS) har inte preciserats vad som ryms i begreppet måltid. Avgörande bör enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening vara att kroppen tillförs den näring som behövs. På vilket vis näringen intas bör inte vara utslagsgivande. Även andra sätt att tillgodose en persons näringsbehov än att föra mat till munnen bör alltså kunna innefattas i begreppet måltid. Högsta förvaltningsdomstolen anser att sondmatning bör likställas med måltid i den mening som avses i 9 a § första stycket LSS.”

Och vidare: ”Enligt Högsta förvaltningsdomstolen bör själva näringstillförseln – från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna – innefattas i begreppet måltid. (—) Begreppet måltid får anses omfatta samtliga moment av näringstillförseln. Huruvida olika moment av sondmatningen är integritetskänsliga eller inte saknar betydelse.”

Trots den mycket tydliga domen i Högsta förvaltningsdomstolen fortsätter Försäkringskassans brutala hantering av barn med omfattande behov. Försäkringskassan hävdar på fullt allvar att det bara är på- och avkopplingen av sondslangen som ska ge rätt till assistans, inte den tid det tar för sondnäringen att komma in i kroppen. Och detta går alltså stick i stäv med domen i Högsta förvaltningsdomstolen, som mycket tydligt slår fast att hela matningssituationen, från påkoppling av slangen, genom hela matningen och till och med urkoppling av slangen, ska betraktas som en måltid.

Vi tror att det är unikt att en myndighet på detta flagranta sätt väljer att helt bortse från en prejudicerande dom i högsta instans. Vi anser att Justitiekanslern, som har ansvar för att granska myndigheters beslut och arbete, måste starta en granskning av Försäkringskassan. När en så pass stor och mäktig myndighet väljer att bryta mot lagen och trotsa en dom i högsta instans kan det bara inte passera obemärkt.

För under tiden som Försäkringskassans sliriga hantering fortsätter så drabbas barn och vuxna mycket hårt. Vi hör dagligen om sönderslagna liv, föräldrar som knäcks och börjar överväga att lämna bort sitt barn för att man inte orkar längre, syskon som far illa. Allt på grund av att den hjälp man hade behövt och har rätt till, nämligen personlig assistans till sitt barn, inte beviljas.

LSS var, när den infördes, en verklig frihetsrevolution för människor med omfattande funktionsnedsättningar. Gradvis har den urholkats, till exempel med Försäkringskassans orimliga bedömning att det är skillnad på mat och mat. Därför läste vi domen från Högsta förvaltningsdomstolen med glädjetårar i ögonen. Äntligen skulle det bli upprättelse för en mycket utsatt grupp! Döm om vår bestörtning när det nu alltså står klart att Försäkringskassan helt struntar i den prejudicerande domen. En granskning av Justitiekanslern är verkligen nödvändig.

Och därefter måste regeringen ta sitt ansvar. Myndigheter i Sverige agerar inte i ett limbo, de arbetar efter uppdrag från regeringen. Den destruktiva spiral som svensk funktionshinderpolitik är inne i måste få ett stopp. Människor med omfattande funktionsnedsättningar måste få sina rättigheter tillgodosedda, ingenting annat duger!

Och om en myndighet agerar helt på egen hand och fattar rättsvidriga beslut, då måste regeringen gripa in och ge kontraorder. Det är ingen bananrepublik vi lever i, det är ett rättssamhälle med ett starkt skydd för dem som verkligen behöver det. Den regering som låter det fortsätta på det här sättet och tillåter sin egen myndighet att trotsa lag och domstol, den regeringen har ingen rätt att be om förnyat förtroende i valet i höst.
Källa: svd.se
Maria Persdotter
FOTO: Maria Persdotter

Förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Henrik Petrén, generalsekreterare RBUFOTO: Henrik Petrén
Generalsekreterare i RBU

 

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.