Ny rapport – hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet

Ny rapport – hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet
FUB

Nu är den klar, Begripsams* undersökning om hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet och om de upplever svårigheter. 

När Statistiska Centralbyrån undersökt detta kommer de fram till att 80 procent av alla med funktionsnedsättning inte tycker att internet är svårt. Begripsams undersökning ger en något annorlunda bild; de har fått in svar från knappt 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. I rapporten har man brutit ner resultatet på ett 30-tal olika grupper och på ett antal bakgrundsfaktorer, som ålder, utbildning, sysselsättning och liknande.

Undersökningen är finansierad av Post- och telestyrelsen och Konsumentverket och genomförd i samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Undersökningen kommer att fortsätta under 2018.

*Begripsam arbetar framför allt med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter och genomför användartester, håller seminarier och föreläsningar samt leder workshops.


Rapporter

Rapporter redovisar användning av internet och om internet är svårt. Den andra handlar om smarta telefoner, datorer och surfplattor och den tredje om hjälpmedel.

Undersökningen är finansierad av Post- och telestyrelsen och Konsumentverket och genomförd i samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Totalt har 771 personer deltagit i denna omgång. Undersökningen kommer att fortsätta under 2018.

Här kan du ladda ner rapporterna i sin helhet. I huvudrapporterna har vi valt att presentera resultatet som diagram. Om du tycker att diagram är svåra att tolka kan du höra av dig så kan du få motsvarande information som tabeller.

Användning av internet

Den första rapporten handlar om själv användningen av internet och om internet är svårt. För personer som har angett att de tycker att internet är svårt har vi försökt få en tydligare bild av vad det är som är svårt. Vi har valt ut några viktiga saker som många gör på nätet och fråga om hur dessa fungerar.

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet – Hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet (pdf, öppnas i ny flik)

Smarta telefoner, datorer och surfplattor

Den andra rapporten handlar om de olika apparater som vi oftast använder när vi är ute på nätet. Har personer med olika funktionsnedsättning tillgång till olika apparater och hur tycker de det är att använda dem? Behöver de mer kunskap?

Rapporten släpps i slutet av februari 2018

Hjälpmedel

Den tredje rapporten handlar om hjälpmedel. Har personer med olika funktionsnedsättningar tillgång till de hjälpmedel de behöver? Vilka hjälpmedel och hur är det att använda dessa?

Rapporten släpps i slutet av februari 2018.

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas diagnoser

Nu finns delrapporter för nedanstående grupper. Vi har data från flera grupper men än så länge har vi för få svar för att kunna redovisa resultaten. Vi behöver fler svar från dig som har epilepsi, nedsatt hörsel, är döv eller dövblind, har CP, MS eller Parkinson, Demens och Schizofreni. Gå till sidan Delta i undersökningen och svara på våra frågor.

Ladda ner rapporter uppdelade på diagnoser, samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:
• ADD
• ADHD
• Afasi
• Autismspektrum
• Bipolär
• Depression och ångest
• Dyskalkyli
• Dyslexi

• Språkstörning
• Stroke
• Utvecklingsstörning

Delrapporter, uppdelade på deltagarnas funktionsnedsättningar
Här är resultaten uppdelade på vilka funktionsnedsättningar och svårigheter deltagarna angett.

Ladda ner rapporter uppdelade på funktionsnedsättningar och svårigheter, samtliga dokument är i pdf och öppnas i ny flik:

• Blind
• Bristande självförtroende
• Grav synskada
• Koncentrationssvårigheter
• Känslig för starka intryck
• Lässvårigheter
• Minnessvårigheter
• Rörelsehinder
• Skrivsvårigheter
• Social rädsla
• Svårt att komma igång eller avsluta saker
• Svårt att fokusera
• Svårt att förstå
• Svårt att lära mig nya saker
• Talsvårigheter
• Tycker inte att det är svårt att använda internet

Delrapporter, uppdelade på bakgrundsfaktorer

Boende

• Bor i bostadsrätt
• Bor i hyreslägenhet
• Bor i villa
• Bor tillsammans med någon som också har funktionsnedsättning
• Bor i särskilda boenden
• Bor i stad
• Bor i mindre samhälle
• Bor på landsbygd

Inkomst
• Inkomst 0 till 17 999 kronor per månad
• Inkomst 18 000 till 25 000 kronor per månad
• Inkomst över 25 000 kronor per månad

Sysselsättning
• Aktivitetsersättning
• Arbetar
• Arbetslös
• Daglig verksamhet
• Pensionär
• Sjukersättning
• Sjukskriven
• Studerar

Utbildning
• Folkhögskola
• Grundskola
• Gymnasieskola
• Grundsärskola
• Gymnasiesärskola
• Högskola
• Yrkeshögskola

 

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.