Nya assistansregler

Nya assistansregler
FUB

Regeringen föreslår att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap för assistans.

– Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS. Personlig assistans är en viktig frihetsreform som ska värnas, säger Åsa Regnér, ansvarigt statsråd för funktionshinderpolitiken.

Förslagen ska träda ikraft 1 april 2018.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föreslås ändras så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Resa till och från en aktivitet utanför hemmet ska räknas som en del av aktiviteten. Förslaget innebär en återgång till tillämpningen som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017.

Regeringen föreslår att Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om assistansersättning vartannat år, så kallade tvåårsomprövningar. Omprövning ska bara göras om rätten till assistansersättning har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde och det är i dessa fall bara de ändrade förhållandena som omprövas, inte hela beslutet.

Förslaget innebär att assistansberättigade skyddas från den senaste tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis, fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska återinföras. Den som har behov av fler assistanstimmar kommer fortsatt kunna ansöka om det.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.