Personlig assistans i egen regi hade varit kvar med Socialdemokraterna i ledningen

FUB

Ola Hägg (S) förklarar i en debattartikel varför Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att inte delta i beslutet om att upphandla den personliga assistansen i Nynäshamn.

I Socialdemokraternas budgetförslag för år 2019 finns den personliga assistansen kvar i egen regi. Vid socialnämndens sammanträde den 20 november togs ett beslut i oenighet. Den kommande majoriteten i socialnämnden (M, KD, L, C) var enig om att upphandla personlig assistans enligt LOU.

Socialdemokraterna ansåg att det inte var meningsfullt att skjuta upp ett kommande beslut bara för att markera. Det skulle som vi ansåg det bara väcka med oro hos både personal och brukare för något som i praktiken var beslutat. Socialdemokraterna ansåg också att det är egendomligt att ta besparingar innan den kommande budgeten är officiell och beslutad. Efter socialnämnden har jag tagit del i den borgerliga alliansens budgetförslag och ser stora negativa budgetkonsekvenser för socialnämnden.

Med bakgrund av ovanstående valde Socialdemokraterna att inte delta i beslutet med följande protokollsanteckning som röstförklaring:

Vi förlorade valet år 2018 och en kommande majoritet ska styra socialnämnden från 1 januari 2019. Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer därför att inte delta i beslutet kring upphandling av personlig assistans enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid dags dato finns heller inget budgetförslag att ta ställning till inför år 2019 varför en rättvisande bedömning kring förslaget inte är möjlig.

Socialnämnden har inför 2018 års bokslut en prognos på en budget i balans. Socialdemokraterna och Miljöpartiet föredrar en valfrihet där egen regi ska ingå som valmöjlighet. Vi vet dock att ett beslut ändå kommer att genomdrivas inom en månad av den kommande majoriteten och väljer därför att inte delta i beslutet.

Ola Hägg (S), socialnämndens ordförande

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.