Regeringen har ansvaret för assistanskrisen

Regeringen har ansvaret för assistanskrisen
FUB

Synen på människor med funktionsnedsättningar skiftar mellan kulturer och tidsepoker. Personer med olika funktionsnedsättningar har under perioder i Sveriges historia varit hänvisade till institutioner.

Under mina första arbetsår inom hälso- och sjukvårdssektorn fick jag följa med på ett studiebesök till Sofielunds vårdhem.

Det besöket blev för mig något som jag, med sorg och ledsamhet i hjärtat, bar med mig under alla mina år som yrkesverksam. Men jag har också fått följa med på resan när samhället förändrades och omsorgskommittén år 1981 föreslog att lägga ner anstalterna i Sverige. 1997 skrev riksdagen en särskild lag om avveckling av specialsjukhus och vårdhem. Specialsjukhusen skulle vara avvecklade vid slutet av året och vårdhemmen senast år 1999.

Jag har haft glädjen att se hur samhällets utveckling har hjälpt människor att forma sitt eget liv. Teknisk utveckling och moderna hjälpmedel har lett till att livet underlättats och möjligheten till kommunikation förbättrats. Detta i samband med den liberala LSS-lagstiftningen som infördes under 1990-talet har lett till en dramatisk skillnad i funktionsnedsattas livssituation.

Rätten till personlig assistans var en frihetsreform som infördes 1994 av den liberala socialministern Bengt Westerberg. Den som har rätt till LSS har också rätt till en individuell plan.

Planen är viktig för att den ägs av personen själv och skall öka den enskildes delaktighet och inflytande i dennes livssituation. Många är säkert uppdaterade på mycket som, på senare tid, har hänt med den frihetsreformen.

En utredning tillsattes av regeringen, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Fokus i utredningen är på besparingar, vilket har inneburit att många har förlorat sin assistans, deras liv har bokstavligen talat ryckts bort. I direktiven till regeringens LSS-utredning nämns ordet kostnad 38 gånger, ordet medmänsklighet nämns inte en enda gång.

Assistansutredningen är nu förlängd till december 2018. I direktiv till utredaren står det fortfarande att ”förslagen ska inte leda till kostnadsökningar”. Med andra ord krockar direktivet fortfarande med tanken på assistans som en rättighet.

En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Vår Liberala funktionshinderpolitik slår an rätt ton i mitt hjärta.

Självklart är det regeringen som bär ansvaret för assistanskrisen. De styr landet – ingen annan. Det vill jag och Liberalerna ändra

Karin AnderssonFoto: Karin Andersson (L)
Talesperson i funktionshinderfrågor.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.