Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) fick stöd av SD, MP och PPiN att stoppa upphandling av assistansen

Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) fick stöd av SD, MP och PPiN att stoppa upphandling av assistansen
FUB

S kovändning att stoppa upphandlingen av den personliga assistansen stöds inte bara av Kommunal utan också av SD, MP och PPiN, skriver Agneta Tjärnhammar (M).

”Denna kovändning som den S-ledda politiska ledning tillsammans med socialnämndens ordförande Ola Hägg nu genomför är en misstroendeförklaring mot socialförvaltningens arbete”, skriver Agneta Tjärnhammar (M). Foto: Kristina Laitinen
 
Socialnämnden i Nynäshamn beslutade i december 2017 att en upphandling av den personliga assistansen i kommunal regi skulle utföras, beslutet var dessutom enhälligt.

Till socialnämndens sammanträde i april 2018 tillförde socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) ett ordförandeförslag, att denna upphandling omedelbart skulle stoppas!

Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) fick stöd i socialnämnden av Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Pensionärspartiet. Ordförandeförslaget hade inte i sin helhet presenterats för nämnden före socialnämndens sammanträde.

Ensolution har gjort en kostnadskalkyl av personlig assistans i egen regi för Nynäshamns kommun. Uppdraget att göra denna kostnadsanalys är ett uppdrag från socialnämndens ordförande Ola Hägg (S). Denna utredning presenterades vid decembersammanträdet.

Ensolutions utredning visade tre alternativ:

1) Budgetera underskottet

2) Se över möjligheterna att förändra nuvarande personalmix och/eller arbetsmodell

3) Upphandla verksamheten inom personlig assistans.

Socialnämnden beslutade enhälligt att uppdra till socialförvaltningen att följa punkt 3, det vill säga upphandla verksamheten inom personlig assistans.

I beslutsunderlaget till socialnämnden kunde vi även ta del av riskbedömningar för den personliga verksamheten, vilket avsåg ändringar i verksamheten.

Vid socialnämndens sammanträde 2018-02-27 yrkade även socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) tillägg i Verksamhetsberättelsen för 2017 under rubrik Personlig assistans:

”En utredning har gjorts gällande personlig assistans i egen regi. Utredningen ger en sammantagen bedömning kring kostnadsutvecklingen, bemanning, utnyttjandegrad samt kostnadsförskjutningar. Utifrån detta har socialnämnden tagit beslutet att upphandla verksamheten enligt LOU”.

Tilläggsyrkandet godkändes och lades till i Verksamhetsberättelsen för 2017.

Denna kovändning som den S-ledda politiska ledning tillsammans med socialnämndens ordförande Ola Hägg nu genomför är en misstroendeförklaring mot socialförvaltningens arbete samt underkänner socialnämndens ledamöters förmåga att besluta utifrån de utredningar som socialförvaltningen har som grund för olika beslut.

Dessutom utpekar socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) i ordförandeförslaget i återkallelsen, att parallellt med Kommunals fackförbunds olika budskap (regionalt/lokalt) att framtagningen av anbudsunderlaget försenats på grund av sjukdom. Att rikta kritik mot en tjänsteman för försenat anbudsunderlag på grund av sjukdom är inte heller rätt, det är till och med omdömeslöst.

Att fackförbundet Kommunal tillsammans med den S-ledda politiska ledningen i samarbete nu backar socialnämndens beslut tycker vi är ytterst anmärkningsvärt. Är det fler beslut i socialnämnden som ska förändras, nu när det är valår och dags för röstfiske?

Att ”efterförhandla” med fackförbundet Kommunal, som dessutom ska vara politiskt obundet enligt de stadgar som finns för fackförbund, anser vi undergräver den demokratiska ordningen i socialförvaltningens arbete samt socialnämndens beslut.

Ordförandeskapet väcker dessutom en hel del frågeställningar såsom en tolkning av att det lokala avtalet gällande ”flyttid” som nu finns, riskerar att sägas upp. Orsaken till detta är att fackförbundet Kommunal inte anser att detta är ett ”lönsamt avtal”. Flyttid är ett sätt att ”reglera/hantera” heltid som norm.

Skulle detta avtal sägas upp, så skulle det kunna innebära allvarliga konsekvenser både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt, samt för den förändring som ordförandeförslaget hänvisar till gällande personalmix och /eller arbetsmodell. En risk och konsekvensanalys av detta har inte utförts inom ramen för ordförandeskapet/ordförandeförslaget.

Dessutom är vi mycket tveksamma till det direktionsbrev som den S-ledda regeringen har framlagt till Försäkringskassan, att besparingar måste göras bland annat inom den personliga assistansen. Att detta skulle ändras inom överskådlig tid ser vi som en utopi – trots byte av barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Det har runnit mycket vatten under broarna sedan det första beslutet togs gällande regeringens åtstramning av den personliga assistansen. Ordförandeförslagets övervägande att stoppa framtagandet av anbudsunderlag och utreda de nya förhållandenas påverkan på helheten inom den personliga assistansen är dessutom för oss en tillräcklig osäkerhetsfaktor för att inte ställa oss bakom beslutet.

Votering begärdes av oss i alliansen:

Socialdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Pensionärspartiet yrkade bifall till ordförandeförslaget, att stoppa upphandlingen.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet samt Liberalerna yrkade avslag till ordförandeförslaget och framhöll att det enhälliga beslutet i socialnämnden från december 2017 fortfarande ska gälla och att en upphandling ska fullföljas.

Det är märkliga turer som vi får vara med om nu när det är valår. Någon ordning måste det väl ändå vara i det S-ledda partiet i Nynäshamn!

För Alliansen i socialnämnden, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Agneta Tjarnhammar (M)FOTO: Agneta Tjärnhammar (M), gruppledare

Ola Hagg (S)FOTO: Ola Hagg (S)

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.