Tio gjorde tusentals resor med rullstolstaxi – nu drabbas alla resenärer

Tio gjorde tusentals resor med rullstolstaxi – nu drabbas alla resenärer
FUB

Samtliga personer som beviljats färdtjänst med rullstolstaxi i Stockholms läns landsting får från och med 1 januari göra max 500 resor per år. Beslutet är en konsekvens av att ett fåtal personer gjort anmärkningsvärt många resor med rullstolstaxi under perioden 1 januari 2017 till 30 april 2018.

Den som gjorde flest hann med 7.522 resor.

– Ett obegripligt beslut, det är de mest värnlösa som drabbas, säger Jaan Kaur, ordförande för DHR:s Stockholmsdistrikt.

Tio personer med rätt att åka rullstolstaxi i Stockholms län åkte under 2017 och fram till den 30 april 2018 färdtjänst för drygt 20 miljoner kronor. 

Den som åkte mest gjorde 7.522 resor under de sexton månaderna. Nummer tio på listan gjorde 2.987 resor med rullstolstaxi under samma period. Det motsvarar arton respektive sex taxiresor per dygn.

I våras slog Fredrik Wallén, ordförande i trafiknämndens färdtjänstutskott, larm om att kostnaderna för de tio personer som toppade listan över resenärer med stort resande var ”väldigt höga”.

– Vi har en skyldighet att granska vad som ligger bakom, sa han till DN i april i år.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Både trafikförvaltningen och DN fick ta emot många mejl och samtal där avsändarna frågade sig hur det ens är möjligt att göra så många taxiresor per dag. Enligt trafikförvaltningen handlar det om dagliga resor på mellan 40 och 90 mil.

Läs mer: Brott kan ligga bakom miljonresor i färdtjänsten

Nu har landstingets trafikförvaltning, efter beslut av färdtjänstutskottet, granskat samtliga resor som gjorts av de tio personer som toppade listan över antal resor. Resor som granskats har skett mellan den 1 januari 2017 och 30 april 2018.

Inte i något fall har man kommit fram till att det ligger några brott bakom det som förvaltningen beskriver som ”anmärkningsvärt många resor”. 

Dock har man nu fattat beslut om att samtliga 4.000 personer som enligt tidigare beslut har rätt att åka obegränsat rullstolstaxi från och med 1 januari 2019 får göra max 500 resor per år. I vissa enskilda ärenden gäller begränsningen retroaktivt, redan från den 1 juli i år.

Ett horribelt beslut som drabbar de mest värnlösa.

500 resor per år blir 1,3 resor per dag. För den som har en daglig aktivitet så som praktik eller annan sysselsättning är det en omöjlighet.

– Ett horribelt beslut som drabbar de mest värnlösa, de som är så sjuka och funktionshindrade att de inte kan ta sig någonstans, säger Jaan Kaur, ordförande för DHR:s Stockholmsdistrikt.

Karolina Celinska, ombudsman på DHR:s riksorganisation, håller med:

– Det är vedervärdigt. Hela grundtanken med färdtjänsten är att ge personer möjlighet att kunna röra på sig på lika villkor. Varför ska just den här redan utsatta gruppens  rätt att resa begränsas? I så fall skulle ju alla som reser kollektivt enbart få göra 500 resor per år. Det här strider mot FN:s konventioner, säger hon.

Enligt DHR är det ungefär 200 personer av dem som har obegränsad rätt att åka rullstolstaxi som gör över 1.000 resor per år – resten gör betydligt färre.

– Många som varken överutnyttjat eller, som de trodde fuskat, med sitt resande får betala ett högt pris – sin personliga frihet, säger Jaan Kaur.

”Helst skulle man ju vilja köpa en egen bil för at ta sig fram, men det är inte helt enkelt. Jag är helt beroende av att få åka rullstolstaxi”, säger Leif Göthe, 63, förlamad efter en mc-olycka för fyra år sedan.
”Helst skulle man ju vilja köpa en egen bil för at ta sig fram, men det är inte helt enkelt. Jag är helt beroende av att få åka rullstolstaxi”, säger Leif Göthe, 63, förlamad efter en mc-olycka för fyra år sedan. Foto: Ulrika By

 

Leif Göthe, 63, blev förlamad från bröstbenet och nedåt efter en motorcykelolycka för fyra år sedan. Han åker rullstolstaxi ungefär tre, fyra gånger i veckan och kommer mest troligt inte drabbas av beslutet at begränsa antalet resor.

– Men för andras skull tycker jag det är för jäkligt. Jag vet ju hur totalberoende man blir och hur svårt, för att inte säga omöjligt, det är att ta sig fram med kollektiva färdmedel. 

Trafikförvaltningens granskning gick till så att de tio resenärernas resande kartlades i detalj. Samtliga fick sedan  brev av förvaltningen där de fick möjlighet att yttra sig.

Efter att man gått igenom samtliga yttranden beslutades att alla resor ska begränsas till 500 per år. Det bedöms vara ”rimligt”. För de många resor som görs till sjukhus och andra vårdinrättningar uppmanas resenärerna att använda landstingets sjukresor.

De kostar 140 kronor per resa – alltså betydligt dyrare för individen, eftersom de som beviljats färdtjänst med rullstolstaxi kostar lika mycket som ett SL-kort till reducerat pris. 

I åtta av de tio fallen överklagade resenärerna förvaltningens beslut till Förvaltningsrätten.

• Tre av ärendena har beslut om begränsning av resorna vunnit laga kraft.

• Tre av fallen är inte avgjorda av domstol än.

• I tre av fallen väntar man in en eventuell begäran om prövning i högre instans.

• I ett av ärendena fick resenären rätt att fortsätta resa obegränsat av förvaltningsrätten. Trafikförvaltningen fann inga skäl att överklaga det.
källa: dn.se

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.