Vi liberaler tycker att du ska kunna lita på att samhället ställer upp för den som är i behov av hjälp på olika sätt. Att bli beroende av andra för att klara sig själv och det vardagliga är svårt nog och i det sammanhanget får inte samhället svika.

Vi liberaler tycker att du ska kunna lita på att samhället ställer upp för den som är i behov av hjälp på olika sätt. Att bli beroende av andra för att klara sig själv och det vardagliga är svårt nog och i det sammanhanget får inte samhället svika.
FUB

Under den nuvarande regeringen har den personliga assistansen för funktionshindrade försvunnit för fler och fler, och därmed också den personliga friheten, vilket vi liberaler värnar mycket om. Vi vill att ditt behov ska styra din assistans, inte tillfälliga tolkningar av lagtexter.

Du och dina anhöriga ska få friheten tillbaka och den personliga assistansen (LSS) som Liberalerna var med och införde måste återupprättas.

Vi lever allt längre och trycket på bostäder för äldre ökar, även i Kristianstad. Vi vill öka självbestämmandet och valfriheten för äldre. Du ska kunna välja hur du vill ha din omsorg och ditt boende. Därför måste vi öppna minst 80 nya platser på äldreboenden fram till 2022, men driften kan skötas av såväl kommunen och privata aktörer. I två av våra basorter lovar vi att bygga nya trygghetsboenden och på sikt ska denna bostadsform finnas i alla basorter.

Nya tekniska lösningar kommer att underlätta för personal, anhöriga och äldre inom omsorgen. Kristianstad ska, med respekt för den personliga integriteten, ligga i framkant med att införa teknik och digitala lösningar.

Vi vet att känslan av ensamhet hos många äldre upplevs som ett bekymmer och vill bryta denna genom att ge social gemenskap i form av fortsatt utveckling av våra välbesökta Mötesplatser samt större möjlighet att få kontaktperson genom de frivilligföreningar och privata personer som anmält sitt intresse för denna mycket viktiga insats.

Värnar du om valfrihet och självbestämmande i alla livets skeden är en röst på Liberalerna självklar.

Lisbeth Thorsson

Ola Forslin

Britt-Marie Hansson

Elisabeth Disley

Ledamöter och ersättare för Liberalerna i omsorgsnämnden Kristianstad.

Fangad-i-fattidom - 640x80-pixlar
Tags:

Share This Post

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.