Kräver att nya beslut fattas om LSS

Funktionsrätt Kalmar län är en samorganisation för 33 funktionshindersföreningar med cirka 10 000 medlemmar. I april hade Funktionsrätt Kalmar län anordnat en mötesplats för de politiska partierna och våra medlemsföreningar. Vi fick då den uppfattningen att alla närvarande partirepresentanter var…
Hjälp för Selma, 6 år, på väg att dras in

Försäkringskassan fortsätter att neka svårt hjärnskadade Selma, 6, personlig assistans. Tills vidare har hon den på nåder. – Så fort regeringen häver stoppet av tvåårsomprövningarna så kommer Selma att förlora sin assistans, säger hennes pappa Jonas Lundmark. Aftonbladet har följt…
Handikapprörelsen mobiliserar inför valet

Tolv funktionshindersföreningar i Sundsvalls kommun ska samarbeta inför höstens val genom att lyfta några viktiga gemensamma frågor. Bland annat att utropen på bussarna måste börja fungera. Övriga prioriteringar från föreningarna handlar om att de ekonomiska anslagen måste höjas, att politiker och…
Alla barn förtjänar en bra sommar

Barn med personlig assistans och LSS-stöd får inte ansöka om att vara med på Malmö Stads och Malmö Sommargårdars sommarkollo. Barn ska vara barn och inte begränsas utifrån sina hjälpbehov, skriver Roko Kursar (L) och Josefin Anselmsson (M) och kräver…
”Oron följer mig alla dygnets timmar”

Den socialdemokratiska regeringen har med Försäkringskassans hjälp förvägrat mig min lagliga rätt att få behålla min personliga assistans. Efter 14 år med assistans för min progressiva sjukdom bedömer FK att jag saknar hjälpbehov, detta trots ett styrkt läkarintyg från läkare…
Löfven måste se Selma i ögonen

Hon har hunnit fylla sex. Selma Lundmark är en riktig liten kämpe som föddes med den ovanliga hjärnsjukdomen lissencefali. Hon kan inte prata, inte äta och hon kommer aldrig lära sig att gå, ändå utvecklas hon i sin alldeles egna…
Stödet till anhöriga ska bli bättre

Stödet till anhöriga inom funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorgen ska bli bättre. Att tydliggöra vilket stöd som finns och inventera vilket stöd som efterfrågas är ett par av förbättringsförslagen som individ- och familjenämnden har beslutat att genomföra. Enligt socialtjänstlagen ska…
Det här vill partierna i Kalmar

Här kan du se vilka frågor som partierna i kommunfullmäktige i Kalmar prioriterar inför nästa val. Här får du också deras syn på några av de stora frågor som avgjorts under mandatperioden. Vi ställde samma fråga till samtliga partier som…
13,5 miljoner back för socialnämnden

Dyrare placeringar på familjehem, sämre effekt av privatiserad assistens och underskott för verksamheten för ensamkommande barn, det är anledningen till att socialnämnden går back med 13,5 miljoner enligt den senaste prognosen. – Vi tittar på olika insatser för att se…
Klargörande debatt om assistans

Måndagens Riksdagsdebatt om assistanskrisen var klargörande på några punkter. Liberalerna satsar mest pengar på den personliga assistansen. Och regeringen avvisade inte neddragningarna som gjorts på området som besparingar. – Det pågår en tyst katastrof i Sverige på grund av att…
”Nu JK-anmäler vi Försäkringskassan”

Efter avslöjandet i SVT om att Försäkringskassan kringgår domen i Högsta förvaltningsdomstolen och fortsätter att avslå assistans för barn med sondmatning, är måttet nu rågat. Vi anser att Försäkringskassan ägnar sig åt domstolstrots och detta måste Justitiekanslern granska, skriver Maria…