Politikerna saknar genuint engagemang

Under flera år har det pågått besparingar, ifrågasättande och en förnedringspolitik kring personer med funktionsnedsättningar. LSS-lagen är söndertolkad av domstolar med hjälp av regering, stat och kommun. All lagstiftning går att töja åt det ena eller andra hållet. Pendeln vände…
Finns inget humant med Humana AB

Privatiseringen av personlig assistans i Kalmar kommun har varit en minst sagt kontroversiell, segdragen och farsartad historia. Hela processen har kantats av undermåliga rapporter och felberäkningar, prestige hos pådrivande politiker samt kraftiga protester och stor oro hos personerna med funktionsnedsättning,…
Förvaltningsrätten ger MS-sjuk rätt

”Nämndens utredning är dåligt utförd”. Det fanns med i yrkandet från den MS-sjuke Helsingborgaren som fick sitt hjälpbehov kraftigt nedskrivet. Nu får vårdtagaren rätt i förvaltningsrätten. Fram till årsskiftet hade vårdtagaren rätt till personlig assistans. Men vård- och omsorgsnämnden, i…
Tyst katastrof

Svårt funktionshindrade får allt svårare att leva ett drägligt liv. I Uppsala län har 8,8 procent förlorat sin personliga assistans från 2015 fram till juni i år, i Gävleborg 12 procent. Detta visar siffror från Försäkringskassan som vi låtit Riksdagens utredningstjänst…
Kan äta mellanmål själv

HÄSSLEHOLM, En elev i de nedre tonåren har fått avslag på ett överklagande till förvaltningsrätten gällande ett utökat antal timmar för personlig assistans. Eleven beviljades förra året 44 timmars personlig assistans i veckan för att klara personlig hygien, måltider, träning, fritid,…