RBU: Många oklarheter kring minskad assistans

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, i Västerås får många samtal från oroliga föräldrar, då det blir svårare att få assistansersättning. Många föräldrar till funktionshindrade barn drabbas när Försäkringskassan gör hårdare bedömningar av rätten till personlig assistans.  – Vi…
Fyll möten med rullstolar!

Jag är så förbenat trött på att vi, hela samhället, inte i högre grad ser våra medmänniskor med kroppsliga funktionshinder. Det borde faktiskt kvoteras in funktionshindrade på alla möten av vikt, för att lyfta funktionshindrades situation när man snackar vård, omsorg, samhällsplanering, husbyggnationer. Ja, överallt.…
Stoppa indragna assistansbeslut

Plötsligt dras personlig assistans in, utan att något förändrats i barnets diagnos eller symptom, skriver RBU Älvsborg. Den senaste tiden har vi nåtts av larmrapporter om hur neddragningar i LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) drabbar familjer med barn…
S lyfter funktionshinderpolitiken i landstinget

Debatt. Fortfarande är det alltför vanligt att de funktionshinderspolitiska frågorna snävas in till att enbart handla om vårdfrågor. Ett synsätt som riskerar att förminska människor med olika funktionsnedsättningar till att enbart ses som passiva vård- och omsorgstagare. Nu på tisdag…
Lyssna på drabbade familjer

Nätverket Funktionella Liberaler ger RBU sitt fulla stöd i kravet på ett nödstopp för indragning av personlig assistans. Regeringens uppmaning till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar bryter mot andan i LSS-lagstiftningen. Där sägs att behoven ska styra medan…
Avhandling om sexualitet och assistans

Julia Bahnér, som tidigare intervjuats i Assistanskoll på temat sexualitet och assistans, är nu klar med sin doktorsavhandling på samma tema: ”Så nära får ingen gå”. Avhandlingen beskriver en tystnad kring frågorna, en tystnad som legitimeras även på policynivå. Avhandlingen…
Små bolag i välfärden mest lönsamma

Förra året ökade välfärdsbolagens vinster, men lönsamheten är långt ifrån vad som ibland förs fram i debatten. Små individomsorgsbolag tjänar mest. Det visar Dagens Samhälles granskning av välfärdsbranschen. De 1 200 största privata bolagen i välfärdsbranschen ökade sin genomsnittliga rörelsemarginal från…
Låt oss höja rösten för de funktionshindrade

Kyrkan och de som drabbas måste reagera nu när försäkringskassan och regeringen gör allt snävare LSS-bedömningar, skriver debattören. Åsa Hagberg frågade i somras i Kyrkans Tidning nummer 29/30-16 när de sista skall bli de första? Kyrkan behövs som profetisk röst…
Fällande domar för samtliga i assistansmålet

På onsdagen kom hovrättens dom i det så kallade assistansmålet. Samtliga sex, som dömdes i Kristianstads tingsrätt, döms också i hovrätten, däribland den Kristianstadsbo som lurat till sig 4,4 miljoner kronor genom att spela sjuk. Kristianstads tingsrätts dom i det…
Särskilt tandvårdsstöd genomförs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting

Särskilt tandvårdsstöd Under hösten genomför hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting en kommunikationssatsning kring tandvårdsstöd för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, så kallad F-tandvård. Hjälpen består av två delar: särskilt tandvårdsbidrag (STB) – för dig som på grund…
Övervinsterna i välfärdssektorn är en myt

Det är inte oetiskt att företag går med vinst. Tvärtom behövs vinsten för att utveckla verksamheterna och för att de som satsar kapital ska få en ersättning för den risk som tas, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv. Välfärdsutredningen överväger enligt…
Varför fick inte Lagrådet granska LSS-ändringen?

Ändringarna i assistansersättningen upplevs av de berörda som ett övergrepp, skriver företrädare för assistansbranschen och önskar att Lagrådet ska få granska förslaget. Socialdepartementet skickade under våren ut ett förslag till lagändring i Assistans ersättningslagen (51 kap. 11§ Socialförsäkringsbalken.)  Förslaget kunde…
Brukarundersökningar socialförvaltningen

I höst deltar socialförvaltningen i två nationella brukarundersökningar som en del i arbetet att ständigt förbättra vår verksamhet. Undersökningarna genomförs under september och oktober.  I år riktar vi enkäten till enskilda som kommer till socialtjänstens mottagnings- och utredningsenheter samt till…
Almedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”

På KFO:s seminarium om FN-konventionen diskuterade Thomas Hammarberg, f.d. FN-kommissionär och Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, vad som krävs för att Sverige ska bli bättre på att efterleva konventionen. Båda ser fram mot den oberoende MR-myndighet som utlovats. FN-kommitté…