Tobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna”

Det duger inte med en uppräkning på 1,05 % av assistansersättningen menar Kommunals Ordförande Tobias Baudin. Det försvårar avtalsrörelsen och förhindrar förbättringar av personliga assistenters arbetsvillkor. Försvårar avtalsrörelsen I regeringens budget för 2017 framkom det att assistansersättningens schablonbelopp räknas upp…
Stockholms stad har nu en ny funktionshinderombudsman (FO) – Pia Ehnhage.

Stockholms stads funktionshindersombudsman Pia Ehnhage. Funktionshindersombudsmannen är en av tre ombudsmän i Stockholms stad och ska vara en förstärkning och ett komplement till stadens ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningarna för delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Funktionshindersombudsmannen ska…
Ökad insyn i privata välfärdsföretag

Offentlighetsprincipen ska även gälla privata välfärdsföretag, föreslår regeringens utredare Sigurd Heuman. »Därmed kan allmänheten bedöma om pengarna används på ett bra sätt eller inte«. Efter valet 2014 gjorde regeringen och Vänsterpartiet upp om att begränsa vinsterna i välfärden. Enligt överenskommelsen är partierna också…