Fyll möten med rullstolar!

Jag är så förbenat trött på att vi, hela samhället, inte i högre grad ser våra medmänniskor med kroppsliga funktionshinder. Det borde faktiskt kvoteras in funktionshindrade på alla möten av vikt, för att lyfta funktionshindrades situation när man snackar vård, omsorg, samhällsplanering, husbyggnationer. Ja, överallt.…
Stoppa indragna assistansbeslut

Plötsligt dras personlig assistans in, utan att något förändrats i barnets diagnos eller symptom, skriver RBU Älvsborg. Den senaste tiden har vi nåtts av larmrapporter om hur neddragningar i LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) drabbar familjer med barn…
Lyssna på drabbade familjer

Nätverket Funktionella Liberaler ger RBU sitt fulla stöd i kravet på ett nödstopp för indragning av personlig assistans. Regeringens uppmaning till Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar bryter mot andan i LSS-lagstiftningen. Där sägs att behoven ska styra medan…
Små bolag i välfärden mest lönsamma

Förra året ökade välfärdsbolagens vinster, men lönsamheten är långt ifrån vad som ibland förs fram i debatten. Små individomsorgsbolag tjänar mest. Det visar Dagens Samhälles granskning av välfärdsbranschen. De 1 200 största privata bolagen i välfärdsbranschen ökade sin genomsnittliga rörelsemarginal från…
Särskilt tandvårdsstöd genomförs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting

Särskilt tandvårdsstöd Under hösten genomför hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting en kommunikationssatsning kring tandvårdsstöd för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, så kallad F-tandvård. Hjälpen består av två delar: särskilt tandvårdsbidrag (STB) – för dig som på grund…

”En halshuggning av assistansreformen”, skriver IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, i ett uttalande. IfA kritiserar att regeringen gör det möjligt att i framtiden ändra schablonen utan riksdagsbeslut. Det anser IfA ”frångår normal demokratisk beslutsprocess”. Man kritiserar också att den faktiska höjningen…